• CVČ pri ZŠ s MŠ Kamienka
     • CVČ pri ZŠ s MŠ Kamienka

     • Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Kamienka organizuje počas jarných prázdnin dňa 2. 3. 2020 (pondelok), pre deti navštevujúce ZÚ v CVČ "Športový deň na korčuliach."  Poplatok za 2-hodinový prenájom ľadovej plochy hradí CVČ.

      Žiakom budú v pondelok rozdané návratky o záujme o športové podujatie.

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • V piatok 14. 2. 2020 v priestoroch CVČ v Starej Ľubovni si žiaci overili svoje vedomosti z histórie v obvodnom kole dejepisnej olympiády, kde v kategórii C (žiaci 9. ročníka) žiačky Kristína Bučková získala 1. miesto a Olívia Lichvárová sa stala úspešnou riešiteľkou. V kategórii D (žiaci 8. ročníka) žiačka Anna Bernátová získala 1. miesto.

      Dievčatám blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!

    • Geografická olympiáda - obvodné kolo
     • Geografická olympiáda - obvodné kolo

     • Dňa 6. 2. 2020 sa v Starej Ľubovni uskutočnilo obvodné kolo geografickej olympiády, kde žiačka 8. ročníka Anna Bernátová získala 3. miesto v kategórii E pre žiakov 8. a 9. ročníka a žiačka 7. ročníka Zuzana Bučková v kategórii F pre žiakov 6. a 7. ročníka sa stala úspešnou riešiteľkou.

      Dievčatám blahoželáme!

    • Expert geniality
     • Expert geniality

     • V tomto ročníku celoslovenskej súťaže Expert geniality sa do súťaže zapojilo 13 828 žiakov  zo 662 škôl z celého Slovenska. Aj naši žiaci 2.stupňa sa do tejto súťaže zapojili a dosiahli aj vynikajúce výsledky.

      Žiak 6. ročníka   Michal Arendáč získal titul EXPERT v oblasti Ako funguje svet a žiačka 9.ročníka Olívia Lichvárová získala titul EXPERT v oblasti Od Dunaja k Tatrám.  BLAHOŽELÁME!

      Ďakujeme aj ostatným žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili a reprezentovali našu školu.

      5.r. Lenka Zimová, 6.r. Oliver Bittner, 7.r. Danka Zimová,  8.r.  Adam Paluba,  9.r. Filip Patarák

        

    • Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

     • V stredu 5. februára 2020 zorganizovala Obchodná akadémia Stará Ľubovňa pre žiakov základných škôl "Finančnú olympiádu". Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Anna Bernátová (8R), Timea Sivuľková (8R), Olívia Lichvárová (9R) a Filip Patarák (9R). Spomedzi 12 družstiev skončili na 1. mieste.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje