• Oznam pre rodičov

    •  

      

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kamienke oznamuje zákonným zástupcom žiakov, ktorí majú povolenú dochádzku mimo územia SR,

     že komisionálne skúšky sa budú konať pre všetkých žiakov v jednotných termínoch a to:

       1.   prvý júlový týždeň hneď po skončení školského roka,

     2.  posledný augustový týždeň pred začiatkom nového školského roka.

     Presný termín komisionálnych skúšok si zákonný zástupca dohodne s riaditeľkou školy v termíne do 15. mája príslušného školského roka.

      

     V Kamienke 9. 6. 2017                                                                                                                                   PaedDr. Oľga Gregová

                                                                                                                                                                          riaditeľka školy

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@stonline.sk
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
 • Fotogaléria

  • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo
  • Jesenné tvorenie s babkou a dedkom
  • Prednáška 8. a 9. ročníka
  • Poďakovanie pánovi Mikulášovi Kseňákovi
  • Ocenenie riaditeľkou Ľubovnianskej knižnice
  • Cezpoľný beh - okresné kolo
  • Európsky týždeň športu
  • Návšteva vojenského múzea a pamätníka na Dukle
  • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
  • Slávnostné ukončenie šk. roka 2018-2019
  • Rozlúčkový večierok zamestnancov školy
  • Značkovanie bociana