• Celoslovenská výtvarná súťaž - Rok rusínskej dediny

     • Naša škola sa tento školský rok zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže - Rok rusínskej dediny - Okrúhly stôl Rusínov Slovenska, kde žiačka 9. ročníka  Timea Sivuľková  získala krásne 1. miesto.

      Blahoželáme víťazke!

     • Záverečné relaxovanie na Relaxáčiku

     • Aj napriek tomu, že sme  v tomto školskom roku na Relaxáčiku väčšinou niečo tvorili a vyrábali, na záver šk.roka sme sa vybrali do Galérie v Hniezdnom. Bolo úžasné sledovať ako sa deti zapájajú do zaujímavých aktivít ako napríklad razenie svojho mena, ryžovanie zlata, hľadanie mincí, vyrábanie moderných eurobankoviek a otváranie pokladu podľa tajného kódu. Okrem zábavy  sa deti dozvedeli zaujímavé informácie o spišských minciach a nájdenom poklade v Hniezdnom,  60-ich  strieborných mincí pri rekonštrukcii starého domu. Nakoniec sme sa zastavili aj na drink a maškrtu v Nestville, čo nám veľmi dobre padlo pred peším pochodom po cyklotrase domov. 

     • Oznam - základná škola

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kamienka oznamuje, že od pondelka 3. 5. 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch základnej školy (COVID mapa - okres Stará Ľubovňa v 2. stupni varovania).

     • Dištančné vzdelávanie žiakov 5., 6. a 7. ročníka

     • Na základe regionálneho COVID automatu (mapa) platného od 26. 4. 2021 je okres Stará Ľubovňa v 3. stupni varovania (bordová  farba).
      Z tohto dôvodu  žiaci 5., 6. a 7. ročníka zostávajú budúci týždeň od 26. 4. do 30. 4. 2021 na dištančnom vzdelávaní (z domu).

      O ďalšom postupe budete informovaný budúci týždeň po zverejnení regionálneho COVID automatu.

    • COVID automat - testovanie žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy
     • COVID automat - testovanie žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy

     • Na základe COVID automatu okres Stará Ľubovňa je v III. stupni varovania, zamestnanci škôl a zákonní zástupcovia ZŠ a MŠ potrebujú negatívny test nie starší ako 7 dní.
      Z tohto dôvodu je opätovne zriedené mobilné odberné miesto v Kamienke (kultúrny dom) v sobotu 24. 4. 2021 v čase od 15,00 do 18,00 hodiny.

      Pred odberom je nutné vykonať registráciu (môžete ju urobiť aj doma a to aj pred dňom odberu, vykonáte ju cez uvedený link: https://e-ordinacia.sk/dapti/,ktorý Vás presmeruje priamo na registračný formulár. Po jeho vyplnení potvrďte GENEROVAŤ, následne sa Vám zobrazí QR kód, ktorý je platný len pre Vašu registráciu, tento si vytlačte, alebo uložte v mobile. Po príchode k odberovému miestu sa preukážete buď vytlačeným QR kódom, alebo QR kódom v mobile. Ak máte QR kód, postupujete priamo k vykonaniu odberu, bez ďalšej registrácie.

      · Vydanie potvrdenia: Ak ste si pri registrácii zadali e-mailovú adresu, nečakáte po otestovaní za výsledkom testu, potvrdenie Vám bude zaslané e-mailom. Ak ste e-mail nezadali, čakáte za potvrdením o vykonaní testu.

      Link na online registráciu: MOM-DAPTI-QR (e-ordinacia.sk)  

      Ak ste sa minulý týždeň registrovali, je platný Váš QR kód z minulého testovania (nie je potrebná nová registrácia, stačí ukázať QR kód).

      Pri nástupe v pondelok 26. 4. 2021 odovzdávajú rodičia detí MŠ a žiakov ZŠ  čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - ideálne elektronicky cez edupage stránku školy (notifikácie - pridať (červené +) - žiadosti/vyhlásenie)

      Príloha 11a - Čestné prehlásenie - rodičia detí materskej školy a žiakov 1. ž 4. ročníka

      Príloha  8a - Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti rodičia žiakov 2. stupňa

       

      Priloha_11a_-_cestne_prehlasenie MS a a 1. stupen.docx   

      Priloha_11a_-_cestne_prehlasenie MS a 1. stupen.pdf

      Priloha_8a_-_Prehlasenie_o_beznfekcnosti_pre_ziakov_2._stupna.docx

      Priloha_8a_-_Prehlasenie_o_beznfekcnosti_pre_ziakov_2._stupna.pdf

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Po úspešnom okresnom kole online Dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutočnila 11. 2. 2021 sa naši žiaci zúčastnili aj na krajskom kole. 

      11. februára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo online Dejepisnej olympiády, na ktorom našu školu veľmi úspešne reprezentovali:

      Dávid Halčák - 7. ročník - 1. miesto v kategórii E

      Oliver Bittner - 7. ročník - účasť v kategórii E

      Zuzana Bučková - 8. ročník - 2. miesto v kategórii D

      Danka Zimová - 8. ročník - úspešná riešiteľka v kategórii D

      Anna Bernátová - 9. ročník - 1. miesto v kategórii C

      Postupujúci víťazi sa 22. 03. 2021 zúčastnili na online krajskom kole, kde preukázali svoje vedomosti získaním úspešného riešiteľa  a 

      Anna Bernátová - 10. - 12. miesta v kategórii C, 

      Dávid Halčák -  18. miesta v kategórii E. 

    • Deň učiteľov - 28. marec
     • Deň učiteľov - 28. marec

     • Vážené kolegyne a kolegovia !

      Milí učitelia!

      Dňa 28. marca oslavujeme každoročne pri príležitosti výročia narodenia J. A. Komenského Deň Učiteľov. Z príležitosti nášho sviatku sa na Vás obraciam svojím krátkym príhovorom.

      Ste pedagógovia, ale hádam bližšie je pre každého, ak poviem, ste učitelia v tom najširšom a najlepšom zmysle slova. Skutočne dobrým učiteľom je ten, kto svojou prácou, vystupovaním, ochotou, obetavosťou, erudovanosťou a zanietenosťou denno-denne napĺňa slová Jána Amosa Komenského „dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú, t. j. učiteľom. Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej práci, ale bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len naoko, ale vážne, nie do vetra, ale pre ozajstný a ustavičný pokrok svojich žiakov...“

      Dovoľte mi, aby som na základe uvedených slov J. A. Komenského v mene svojom ako aj v mene riaditeľstva  Základnej školy s materskou školou v Kamienke sa Vám poďakovala za Vašu prácu v prospech našej školy, za ochotu pomôcť a poradiť, za obetu a v neposlednom rade za Vaše podnetné myšlienky a nápady. Tie vo významnej miere prispeli k tomu, aby naša základná škola aj v tejto pandémiou a krízami poznačenej dobe napĺňala svoje poslanie a ukazovala svoju životaschopnosť.

      Profesia učiteľa je jednou z najvznešenejších a najušľachtilejších profesií. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete a živote v ňom. S cieľom nielen ho spoznať pre prežitie, ale urobiť ho i lepším a dokonalejším, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla.

      Úprimne ďakujem učiteľom, ktorí i dnes v čase prerušenia vyučovania kvôli karanténe či zlej pandemickej situácii aktívne, s plnou vážnosťou svojho povolania a svojou profesionalitou pristupujú k vyučovaniu svojich žiakov dištančnou i prezentačnou formou.

      Všetkým učiteľom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy prajem hlavne veľa zdravia - pre nich, ich rodiny a blízkych.  Všetci veríme, že nie je ďaleko doba, keď naša spoločnosť a tým aj škola začne žiť pracovať v štandardnom režime a napĺňať svoje poslanie – vychovávať a vzdelávať mladú generáciu.

      PaedDr. Oľga Gregová

                                                                                     riaditeľka školy

    • Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2021/2022
     • Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2021/2022

     • V zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, sa zápisy budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

      Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v termíne od 12. do 14. apríla 2021 v čase od 7,30 do 15,00 hodiny odovzdaním prihlášky na riaditeľstve školy.

      Prihlášky Vám budú doručené učiteľkami MŠ pri prevzatí dieťaťa z materskej školy.

      Pri vstupe do priestorov školy je potrebné dodržať platné protiepidemické opatrenia.

      Za pochopenie ďakujeme!

      Ziadost_Zapis_do_1._rocnika_na_sk.rok_2021-2020.pdf

      Suhlas_so_pracovanim_osobnych_udajov.pdf

       

    • Oznam - materská škola
     • Oznam - materská škola

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ V Kamienke oznamuje rodičom, že z dôvodu trvania karanténneho obdobia a nutnosti absolvovania antigénového testovania na COVID-19, až po uplynutí karanténneho obdobia, v dňoch 18. a 19. 3. 2021 (štvrtok a piatok) nebude prevádzka materskej školy.

      Nástup deti materskej školy na prezenčnú formu vyučovania bude pre všetky deti  v pondelok 22. 3. 2021. 

      Upozorňujeme rodičov, že pri nástupe deti do materskej školy je potrebné odovzdať čestné prehlásenie o absolvovaní antigénového testu jedného zo zákonného zástupcu nie starším ako 7 dní (podľa platného COVID automatu).
      Antigénové testovanie sa uskutoční v Kamienke dňa 20. 3. 2021 (sobota).

      S pozdravom a úctou
      Riaditeľstvo školy

    • Oznam - základná škola pre 1. - 4. ročník
     • Oznam - základná škola pre 1. - 4. ročník

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ V Kamienke oznamuje rodičom, že z dôvodu trvania karanténneho obdobia a nutnosti absolvovania antigénového testovania na COVID-19, až po uplynutí karanténneho obdobia, v dňoch 18. a 19. 3. 2021 (štvrtok a piatok) žiaci 1. až 4. ročníka zostávajú na dištančnom vyučovaní.

      Nástup žiakov 1. až 4. ročníka na prezenčnú formu vyučovania bude v pondelok 22. 3. 2021. (Pre nástup platí to, čo od 8. marca - dištančné vyučovanie pre žiakov rodičov, ktorých povaha práce neumožňuje home-office a žiakov, ktorí nemajú dostatočný prístup k dištančnému vzdelávaniu).

      Upozorňujeme rodičov, že pri nástupe žiakov do školy je potrebné odovzdať čestné prehlásenie o absolvovaní antigénového testu nie starším ako 7 dní (podľa platného COVID automatu).

      Antigénové testovanie sa uskutoční v Kamienke dňa 20. 3. 2021 (sobota).

      Príloha 11a - Čestné prehlásenie - rodičia, ktorých deti nemajú dostatočný prístup k dištančnému vzdelávaniuPríloha 11c - Čestné prehlásenie - rodičia pracujúci mimo domu


      S pozdravom a úctou

      Riaditeľstvo školy

      Priloha_11a_-_cestne_prehlasenie.docx         Priloha_11a_-_cestne_prehlasenie.pdf

      Priloha_11c_-_cestne_prehlasenie.docx         Priloha_11c_-_cestne_prehlasenie.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@gmail.com
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
   • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
   • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje