• Oznam - Základná škola 3. a 5. ročník
     • Oznam - Základná škola 3. a 5. ročník

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kamienke oznamuje rodičom, že od 22. 9. 2021 do 24. 9. 2021 (vrátane) bude prerušené prezenčné vzdelávanie  v 3. a 5. ročníku  z dôvodu zvýšenej chorobnosti v daných triedach.

      V týchto dňoch bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa riadneho rozvrhu pre daný ročník.

      Žiaci budú odhlásení z obedu v dané dni.
      Nástup do školy po prerušení bude pondelok 27. 9. 2021

    • Oznam MŠ - prerušenie prevádzky
     • Oznam MŠ - prerušenie prevádzky

     • Riaditeľstvo ZŠ s  MŠ v Kamienke oznamuje rodičom , že od 22. 9. 2021 do 24. 9. 2021 (vrátane) bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu zvýšenej chorobnosti.
      Prevádzka bude obnovená v pondelok 27. 9. 2021.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 (štvrtok) o 9,00 hodine pred "Pamätníkom padlých  v 1. a 2. svetovej vojne" v Kamienke.

      Prevádzka v materskej škole začína o 6,30 hodine do 16,00 hodiny.

      Strava žiakom základnej školy sa  začne vydávať od 3. 9. 2021 (piatok).

      Pred nástupom do základnej a materske školy je potrebné odovzdať "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" buď v elektronickej forme cez EduPage alebo v papierovej forme.

      Prehľad opatrení v novom školskom roku nájdete v dokumente školský semafor. Ďalšie informácie ohľadom testovania žiakov budú zverejnené.

      Prehlasenie_o_bezpriznakovosti.docx     Prehlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

      Skolsky_semafor.pdf


    • Prehľad opatrení školského semaforu (MŠVVaŠ SR) - Nástup do školy
     • Prehľad opatrení školského semaforu (MŠVVaŠ SR) - Nástup do školy

     • Na začiatku  šk. roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov na školách.

      1. Základné školy majú možnosť PCR testovania kloktacími testami (na školách alebo doma): od 2. 9. do 5. 9. 2021 (výsledok do 72 hodín). 

      • škola bude zisťovať záujem rodičov o testovanie (do 25. 8. 2021)

      Možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktroí prekonali COVID-19.

       

      2. Domáce samotestovanie - dobrovoľné samotestovanie AG testami v domácom prostredí (odporúčanie v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy):

      • každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie.
      • škola bude zisťovať záujem rodičov o samotestovanie do 25. 8. 2021

      V prípade pozitívneho výsledku  samotestovania AG testom žiaka počas školského roka žiak zostáva dona a rodič:

      • kontaktuje detského lekára, ktroý mu stanoví ďalší postup,
      • oznámi škole, že žiak mal  pozitívny výsledok Ag testu.

      Možnosť Ag testovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktroí prekonali COVID-19.

       

    • Školské potreby a pomôcky pre budúcich prvákov v školskom roku 2021/2022
     • Školské potreby a pomôcky pre budúcich prvákov v školskom roku 2021/2022

     • Školské pomôcky:

      Zošit č.511                3ks

      Zošit č.511(s pomocnou liniatúrou)       3ks

      Zošit č.513                4ks

      Zošit č.510b              1ks

      Slovník č.644            1ks

      Náčrtník                     1ks

      Výkresy A4             20ks

      Výkresy A3             15ks

      Sada farebných papierov (nie výkresov)         

      Ceruzka č.2               2ks

      Pero zakúpia rodičia deťom až po dohode s triednou učiteľkou!

      Školské potreby a pomôcky na jednotlivé vyučovacie hodiny:

      VYV

      • akvarelové farby, pastelové farbičky, farebné ceruzky, tekuté a tuhé lepidlo, plastelína, guľatý štetec č.8, plochý štetec č.12, nožnice so zaobleným hrotom, nerozbitná nádoba na vodu, handrička
      • malý kufrík alebo škatuľa s  označením – meno žiaka (v nich budú mať žiaci pomôcky na hodiny VYV)
      • staré tričko alebo zásterka

      TSV

      tepláková súprava, tričko s krátkym rukávom, ponožky, vhodná športová obuv s  označením – meno žiaka (samozrejme vrecúško, do ktorého si žiaci úbor dajú)

       

      Školské potreby

      • prezuvky ( pevné kvôli bezpečnosti ), vrecúško na prezuvky (žiaci si nosia prezuvky denne domov)
      • hygienické vrecúško  ( toaletný papier, hygienické vreckovky, uterák, hrnček z umelej hmoty )
      • malý vankúšik všetko s  označením – meno žiaka

       

     • Celoslovenská výtvarná súťaž - Rok rusínskej dediny

     • Naša škola sa tento školský rok zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže - Rok rusínskej dediny - Okrúhly stôl Rusínov Slovenska, kde žiačka 9. ročníka  Timea Sivuľková  získala krásne 1. miesto.

      Blahoželáme víťazke!

     • Záverečné relaxovanie na Relaxáčiku

     • Aj napriek tomu, že sme  v tomto školskom roku na Relaxáčiku väčšinou niečo tvorili a vyrábali, na záver šk.roka sme sa vybrali do Galérie v Hniezdnom. Bolo úžasné sledovať ako sa deti zapájajú do zaujímavých aktivít ako napríklad razenie svojho mena, ryžovanie zlata, hľadanie mincí, vyrábanie moderných eurobankoviek a otváranie pokladu podľa tajného kódu. Okrem zábavy  sa deti dozvedeli zaujímavé informácie o spišských minciach a nájdenom poklade v Hniezdnom,  60-ich  strieborných mincí pri rekonštrukcii starého domu. Nakoniec sme sa zastavili aj na drink a maškrtu v Nestville, čo nám veľmi dobre padlo pred peším pochodom po cyklotrase domov. 

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Po úspešnom okresnom kole online Dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutočnila 11. 2. 2021 sa naši žiaci zúčastnili aj na krajskom kole. 

      11. februára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo online Dejepisnej olympiády, na ktorom našu školu veľmi úspešne reprezentovali:

      Dávid Halčák - 7. ročník - 1. miesto v kategórii E

      Oliver Bittner - 7. ročník - účasť v kategórii E

      Zuzana Bučková - 8. ročník - 2. miesto v kategórii D

      Danka Zimová - 8. ročník - úspešná riešiteľka v kategórii D

      Anna Bernátová - 9. ročník - 1. miesto v kategórii C

      Postupujúci víťazi sa 22. 03. 2021 zúčastnili na online krajskom kole, kde preukázali svoje vedomosti získaním úspešného riešiteľa  a 

      Anna Bernátová - 10. - 12. miesta v kategórii C, 

      Dávid Halčák -  18. miesta v kategórii E. 

    • Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2021/2022
     • Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2021/2022

     • V zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, sa zápisy budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

      Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v termíne od 12. do 14. apríla 2021 v čase od 7,30 do 15,00 hodiny odovzdaním prihlášky na riaditeľstve školy.

      Prihlášky Vám budú doručené učiteľkami MŠ pri prevzatí dieťaťa z materskej školy.

      Pri vstupe do priestorov školy je potrebné dodržať platné protiepidemické opatrenia.

      Za pochopenie ďakujeme!

      Ziadost_Zapis_do_1._rocnika_na_sk.rok_2021-2020.pdf

      Suhlas_so_pracovanim_osobnych_udajov.pdf

       

    • Oznam - materská škola
     • Oznam - materská škola

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ V Kamienke oznamuje rodičom, že z dôvodu trvania karanténneho obdobia a nutnosti absolvovania antigénového testovania na COVID-19, až po uplynutí karanténneho obdobia, v dňoch 18. a 19. 3. 2021 (štvrtok a piatok) nebude prevádzka materskej školy.

      Nástup deti materskej školy na prezenčnú formu vyučovania bude pre všetky deti  v pondelok 22. 3. 2021. 

      Upozorňujeme rodičov, že pri nástupe deti do materskej školy je potrebné odovzdať čestné prehlásenie o absolvovaní antigénového testu jedného zo zákonného zástupcu nie starším ako 7 dní (podľa platného COVID automatu).
      Antigénové testovanie sa uskutoční v Kamienke dňa 20. 3. 2021 (sobota).

      S pozdravom a úctou
      Riaditeľstvo školy

    • Oznam - základná škola pre 1. - 4. ročník
     • Oznam - základná škola pre 1. - 4. ročník

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ V Kamienke oznamuje rodičom, že z dôvodu trvania karanténneho obdobia a nutnosti absolvovania antigénového testovania na COVID-19, až po uplynutí karanténneho obdobia, v dňoch 18. a 19. 3. 2021 (štvrtok a piatok) žiaci 1. až 4. ročníka zostávajú na dištančnom vyučovaní.

      Nástup žiakov 1. až 4. ročníka na prezenčnú formu vyučovania bude v pondelok 22. 3. 2021. (Pre nástup platí to, čo od 8. marca - dištančné vyučovanie pre žiakov rodičov, ktorých povaha práce neumožňuje home-office a žiakov, ktorí nemajú dostatočný prístup k dištančnému vzdelávaniu).

      Upozorňujeme rodičov, že pri nástupe žiakov do školy je potrebné odovzdať čestné prehlásenie o absolvovaní antigénového testu nie starším ako 7 dní (podľa platného COVID automatu).

      Antigénové testovanie sa uskutoční v Kamienke dňa 20. 3. 2021 (sobota).

      Príloha 11a - Čestné prehlásenie - rodičia, ktorých deti nemajú dostatočný prístup k dištančnému vzdelávaniuPríloha 11c - Čestné prehlásenie - rodičia pracujúci mimo domu


      S pozdravom a úctou

      Riaditeľstvo školy

      Priloha_11a_-_cestne_prehlasenie.docx         Priloha_11a_-_cestne_prehlasenie.pdf

      Priloha_11c_-_cestne_prehlasenie.docx         Priloha_11c_-_cestne_prehlasenie.pdf

    • 2% z dane
     • 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Bližšie informácie tu: 2% postup

    • Oznam - prerušená prevádzka MŠ, ZŠ a ŠKD
     • Oznam - prerušená prevádzka MŠ, ZŠ a ŠKD

     • Z dôvodu karanténnych opatrení a po odporúčaní RÚVZ sa dnes o 12,00 hodine (po vydaní obedu) uzatvára prevádzka materskej, základnej školy a ŠKD.
      Karanténne opatrenie bude v termíne od 4. marca. do 17. marca 2021.

      V tomto období bude prebiehať dištančná výučba v 1. až 9. ročníku, podľa online rozvrhu, ktorí mali žiaci v januári 2021.

      Triedni učitelia v 1. až 4. ročníku Vás budú informovať o dištančnom vzdelávaní.

      V prípade vyžiadania informácii kontaktujte ekonomický úsek tel. číslo: 052 42 83 523

      Za pochopenie ďakujeme!

    • Materská a základná škola pre 1. - 4. ročník - oznam
     • Materská a základná škola pre 1. - 4. ročník - oznam

     • Na základe COVID automatu okres Stará Ľubovňa je v II. stupni varovania, zamestnanci škôl a zákonní zástupcovia ZŠ a MŠ potrebujú negatívny test nie starší ako 7 dní pri nástupe žiakov ZŠ 1. - 4. ročník a deti MŠ v pondelok 1. 3. 2021.

      Z tohto dôvodu je opätovne zriedené mobilné odberné miesto v Kamienke (kultúrny dom) v sobotu 27. 2. 2021 v čase od 14,00 do 16,00 hodiny.

      Pred odberom je nutné vykonať registráciu (môžete ju urobiť aj doma a to aj pred dňom odberu, vykonáte ju cez uvedený link: https://e-ordinacia.sk/dapti/,ktorý Vás presmeruje priamo na registračný formulár. Po jeho vyplnení potvrďte GENEROVAŤ, následne sa Vám zobrazí QR kód, ktorý je platný len pre Vašu registráciu, tento si vytlačte, alebo uložte v mobile. Po príchode k odberovému miestu sa preukážete buď vytlačeným QR kódom, alebo QR kódom v mobile. Ak máte QR kód, postupujete priamo k vykonaniu odberu, bez ďalšej registrácie.

      · Vydanie potvrdenia: Ak ste si pri registrácii zadali e-mailovú adresu, nečakáte po otestovaní za výsledkom testu, potvrdenie Vám bude zaslané e-mailom. Ak ste e-mail nezadali, čakáte za potvrdením o vykonaní testu.

      Link na online registráciu: MOM-DAPTI-QR (e-ordinacia.sk)  

      Ak ste sa už registrovali na danej stránke - je platný Váš QR kód z minulého testovania (nie je potrebná nová registrácia, stačí ukázať QR kód).

      Pri nástupe dieťaťa v pondelok 1. 3. 2021 odovzdávajú rodičia detí MŠ a žiakov ZŠ (1. - 4. ročník) čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - ideálne elektronicky cez edupage stránku školy (notifikácie - pridať (červené +) - žiadosti/vyhlásenie)

      Riaditeľstvo školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@gmail.com
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
   • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
   • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje