• Hodina deťom
     • Hodina deťom

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kamienke oznamuje, že škola sa zapojila do projektu "Hodina deťom".

      Možnosť podporiť tento projekt dobrovoľným finančným príspevkom bude možné počas konania rodičovského združenia v utorok 12. novembra 2019.

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kamienke oznamuje, že v utorok 12. novembra 2019 o 15,30 hodine sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia v triedach 1., 3. až 9. ročníka.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo
     • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo

     • 6. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnil 12. ročník  školského  kola Olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa na ňom štyria deviataci  -- Kristína Bučková, Olívia Lichvárová, Filip Patarák a Katarína Zahorjanová. Vyskúšali si svoje vedomosti a zručnosti v didaktickom teste zo slovenského jazyka a literatúry, v druhej časti mali za úlohu urobiť transformáciu textu a v tretej časti napísať a predniesť ukážku  slávnostného prejavu na zadanú tému. Najúspešnejšou súťažiacou bola Olívia Lichvárová, ktorá bude našu školu reprezentovať aj na okresnom kole 27. novembra 2019.

        

    • Babka a dedko
     • Babka a dedko

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci 6. - 9. ročníka venovali tvorbe slohových prác o svojich starých rodičoch. Táto aktivita sa koná už tradične pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a vrcholí výberom a zaslaním prác na okresné kolo súťaže. Tentoraz budú našu školu reprezentovať práce: 

      Michala Arendáča (6. A), Maroša Hutníka (6. A), Dávida Halčáka (6. A), Sarah Packovej (8. A), Simony Šimonovej (8. A), Kristíny Bučkovej (9. A), Kataríny Zahorjanovej (9. A), Karin Markovičovej (9. A), Stanislava Markoviča (7. A) a Olívie Lichvárovej (9. A).

      Všetkým súťažiacim a ich vzácnym starým rodičom držíme palce, aby za svoj krásny rodinný vzťah, ktorý žiaci v prácach opísali,  získali  titul Babka, dedko roku 2019!

        

    • Tvorivé dielne s babkou a dedkom
     • Tvorivé dielne s babkou a dedkom

     • V piatok 18. 10. 2019 deti zo Školského klubu privítali medzi sebou starých rodičov, ktorých srdečne pozdravili krátkym kultúrnym programom. Po programe starí rodičia prijali pozvanie na spoločné jesenné tvorenie z prírodnín a iných materiálov. Všetci vytrvalo tvorili, vyrábali rôzne dekorácie z gaštanov, lístia, šišiek a pod. V telocvični zavládla veselá tvorivá a priateľská atmosféra. Nakoniec sme si všetci spoločne zaspievali, zatancovali a ponúkli sa sladkým perníkom a výbornou kávou.

      Ďakujeme Vám milí stará rodičia, že ste strávili príjemné popoludnie s vašimi vnúčatami a prajeme Vám v živote ešte veľa zdravia a pekných spoločných zážitkov so svojimi najbližšími.

                                                                                                        Vychovávateľky ŠKD

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kamienka po konzultácii s RÚVZ oznamuje zákonným zástupcom, že prevádzka v materskej škole pre zvýšenú chorobnosť detí  bude prerušená

      od 16. 10. 2019 (streda) do 18. 10. 2019 (piatok).

      Prevádzka začne 21. 10. 2019 (pondelok).

        

    • Prednáška pre žiakov 8. a 9. ročníka
     • Prednáška pre žiakov 8. a 9. ročníka

     • Pri príležitosti 75. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sa 11. 10. 2019 na našej škole uskutočnila prednáška s Ing. Ladislavom Šľachtovským, členom OblV SZPB v Starej  Ľubovni, ktorý našim ôsmakom a deviatakom priblížil nielen boje na Dukle, ale vysvetlil aj priebeh oslobodzovania okresu Stará Ľubovňa. Odbornú prednášku  a názornú prezentáciu  žiaci odmenili záverečným potleskom. 

    • Poďakovanie pánovi Mikulášovi Kseňákovi
     • Poďakovanie pánovi Mikulášovi Kseňákovi

     • Riaditeľka základnej školy touto cestou vyjadruje poďakovanie pánovi spisovateľovi Mikulášovi Kseňákovi za autorskú publikáciu Košarik ploďiv. 

      Pán spisovateľ týmto milým darčekom ocenil prácu našich recitátorov rusínskej poézie a prózy, ktorí sa každoročne zapájajú do interpretačnej súťaže Duchnovičov Prešov, ako aj pedagógov, ktorí sa im venujú. Všetci obdarovaní recitátori spomínajú na milé osobné stretnutie v Prešove.

      Milý pán spisovateľ, Vaše knižky tiež obohatili našu školskú knižnicu. 

      Za knižné darčeky zo srdca  ďakujeme! 

      Pánovi spisovateľovi prajeme pevné zdravie a tvorivú inšpiráciu v ďalšej literárnej tvorbe!

      Ďakujeme za priazeň, ďakujeme za povzbudenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

      Riaditeľka školy PaedDr. Oľga Gregová s kolektívom  učiteľov a žiakov

    • Ocenenie riaditeľkou Ľubovnianskej knižnice
     • Ocenenie riaditeľkou Ľubovnianskej knižnice

     • Mgr. Elena Vranovská, riaditeľka Ľubovnianskej knižnice,  7. 10. 2019 na našej škole vyhlásila výsledky Letnej súťaže o najaktívnejšieho detského čitateľa.

      V  tomto roku to bola prvýkrát čitateľka mimo Starej Ľubovne, naša ôsmačka Anna Bernátová. Počas leta prečítala neuveriteľných 44 knižných titulov.

      Ku krásnemu čitateľskému výkonu i oceneniu  srdečne blahoželáme!
       

     • Cezpoľný beh - okresné kolo

     • V krásnej prírode priamo pod hradom v Starej Ľubovni sa konala 3. októbra 2019 okresné kolo cezpoľného behu, kde družstvo dievčat v zložení Lenka Zimová (5R), Zuzana Bučková (7R) a Kristína Bučková (9R) obsadilo výborné 2. miesto.

      V individuálnej disciplíne získala Zuzka Bučková taktiež 2. miesto.

      Družstvo chlapcov v zložení Maroš Hutník (6R), MartinPacolt (7R) a Róbert Škvara (8R) získalo v celkovom hodnotení 5. miesto.

       

     • Preteky Okolo Slovenska

     • Vo štvrtok 19. septembra 2019 cez našu obec Kamienka prechádzal pelotón cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“.

      Aj keď počasie nebolo priaznivé, žiaci povzbudzovali cyklistov prechádzajúcich okolo školy hlasným pokrikom.

       

       

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     •  

      Tento rok sa naša škola prvýkrát zapojila do projektu „Európskeho týždňa športu“, ktorý sa konal v dňoch 23. až 27. septembra 2019. 

      Družstva žiakov: Buchtičky, HK Poprad, Hamburgery a CSKA Moskva pod vedením p. učiteľa Petra Foľvarského si zahrali medzi sebou zápasy vo volejbale, florbale, futbale a basketbale. Každý deň bol venovaný inému kolektívnemu športu. 

      Žiaci preukázali športového ducha pri vzájomnom zápolení, ktoré vyvrcholilo v piatok volejbalovým zápasom proti učiteľom.

    • Návšteva vojenského múzea a pamätníka na Dukle
     • Návšteva vojenského múzea a pamätníka na Dukle

     •  

      Dňa 25. 9. 2019 sa žiaci VI., VII., VIII. a IX. ročníka zúčastnili exkurzie na Duklu.

      Exkurzia bola organizovaná pri príležitosti 75. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, ktoré si pripomenieme 6. 10. 2019. Vo Vojenskom historickom  múzeu vo Svidníku im priblížili priebeh I. a II. svetovej vojny na území východného Slovenska.

      V blízkom okolí múzea mohli obdivovať bojovú techniku. Na vyhliadkovej veži na Dukle bola žiakom prezentovaná taktika boja počas Duklianskej operácie. Padlých bojovníkov si uctili položením kvetov ku pomníku obetí 1. česko-slovenského armádneho zboru.

      Cennou skúsenosťou bolo pre žiakov aj  to, že vlastnými nohami vkročili na bojové miesta v Údolí smrti pri obci Kapišová.   

        

     • Stravovanie v šk. roku 2019/2020

     • Organizačné pokyny prihlásenia na stravovanie v školskom roku 2019/2020- obedy zadarmo- poskytnutá dotácia na stravu v sume 1,20 eura

      1. Prihlášku si prosím pozorne prečítajte, vyplňte a vráťte čim skôr naspäť vedúcej školskej jedálne   (1 ostáva rodičovi).
      2. Prihlášku je potrebné podpísať obidvomi rodičmi (ak sa to dá).
      3. Prihlášku je potrebné vrátiť  vedúcej ŠJ do 20. 08. 2019 - (inak žiak nedostane od 03. 09. 2019 obed).

      Vedúca ŠJ  bude na pracovisku 01. 07. 2019 a 02. 07. 2019 a potom celý august 2019.

      Žiaci zo Stráňan môžu odovzdať prihlášku aj ekonómke ZŠ s MŠ Kamienka pri preberaní cestovného.

      1. Prílohou k prihláške sú aj šeky na úhradu jednorazového ročného príspevku (zálohová platba) na nedotovanú stravu vo výške 20 € na každého žiaka,  ktorý je potrebné zaplatiť najneskôr do 20.08.2019 (inak žiak nedostane od 03. 09. 2019 obed).
      2. Prihlášky pre MŠ bude vedúca ŠJ rozdávať 02. 09. 2019.
      3. Od 03.09.2019 bude strava poskytnutá len žiakom, ktorý odovzdajú prihlášky v stanovenom termíne a budú mať zaplatené stravné za 06/2019 a zaplatenú zálohovú platbu 20 € na žiaka.
      4. Žiak, ktorý má diétu, musí mať potvrdenie od lekára špecialistu (nie obvodného lekára),  rodič musí prísť osobne za vedúcou ŠJ, aby vyplnil dodatok k prihláške pre diétne stravovanie a dohodli sa ďalšie podmienky stravovania.
      5. V prípade dotazov a  nejasnosti  ohľadom organizačných pokynov stravovania, vypĺňania prihlášky kontaktujte vedúcu ŠJ telefonicky ( tel. čísla sú v prihláške), alebo osobne v kancelárii . 

      Zapisny_listok_stravnika_ZS.pdf

      Zapisny_listok_stravnika_MS_.pdf


      V Kamienke 28. 06. 2019                                   Anna Zimová – vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka

     • UPOZORNENIE!

     • Upozorňujeme všetkých žiakov našej školy na včasný príchod na vyučovanie

      (10 - 15 minút pred začiatkom vyučovania).

       

      Žiaci, ktorí z neobjektívnych príčin (zaspávanie, ranné nákupy desiaty a pod.) budú meškať na vyučovanie,

      nemôžu narušovať vyučovací proces na prvej vyučovacej hodine vstupom do svojej triedy.

       

      Títo žiaci musia čakať na lavičke, na vstupnej chodbe do školy za prítomnosti upratovačky, ktorá ma službu

      pri vchode. Samozrejme prvá  vyučovacia hodina sa bude týmto žiakom počítať ako neospravedlnená hodina. 

       

      Počas vyučovania môžu do triedy vstúpiť len žiaci, ktorí boli na lekárskom ošetrení a majú potvrdenie od lekára.

       

      PaedDr. Oľga Gregová

      riaditeľka školy

     • Pravidlá pre chodcov

     • Chodec je účastníkom cestnej premávky a aj pre neho platia všetky nasledovné pravidlá:

      * chodci sú povinní používať predovšetkým chodník, po chodníku sa chodí vpravo,

      * kde nie je chodník, musí ísť po ľavej krajnici alebo čo najbližšie po ľavom okraji cesty,

      * po chodníku alebo pri ľavom okraji cesty smú ísť vedľa seba najviac dvaja chodci,

      * na chodníku sa môže viezť na kolobežke, kolieskových korčuliach alebo lyžiach, ale nesmie ohroziť ostatných chodcov,

      * po chodníku môže tlačiť kočík, vozík, bicykel, ťahať sane alebo viesť psa,

      * ak je v blízkosti križovatky priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, môže cez cestu prejsť len na týchto miestach,

      * mimo priechodu pre chodcov môže cez cestu prechádzať len rovno, najkratším smerom,

      * na priechode pre chodcov sa chodí vpravo,

      * na ceste sa nesmie bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať,

      * pred vstupom na cestu alebo priechod pre chodcov, kde nie je semafor, pozrie sa vľavo, vpravo a ak žiadne auto nejde alebo je ďaleko, môže prejsť, ešte aj počas prechádzania dáva pozor, či neprichádza auto,

      * nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany, ktoré oddeľujú chodník od cesty,

      * ak je na priechode pre chodcov a zrazu zasvieti červené svetlo na semafore, urýchlene prejde na druhú stranu (nikdy nezmätkuje a nevracia sa späť),

      * nesmie vstupovať na cestu, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy (policajti, hasiči, sanitka),

      * za zníženej viditeľnosti (tma, hustý dážď, sneženie, hmla), ak ide po krajnici alebo po okraji vozovky musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky.

     • Upozornenie - preliezka

     • Riaditeteľstvo ZŠ s MŠ vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia oznamuje verejnosti,

      že preliezka je iba pre deti MŠ a žiakov ŠKD v čase vyučovania.

      Ostatným žiakom je prísny zákaz vstupu na preliezku, nakoľko technické parametre nedovoľujú využívanie tejto prielezky deťom starším ako 10 rokov.

      V prípade porušenia zákazu ZŠ s MŠ nezodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia.

      V blízkosti preliezky a v areáli školy je prísny zákaz fajčenia.

      Prosíme rodičov a občanov, aby v prípade nedodržania tohto zákazu informovali riaditeľstvo školy a zriaďovateľa školy.

     • Viacúčelové športové ihrisko

     • Pokyny pre viacúčelové športové ihrisko

      Správca: Obec Kamienka

      Otvorené: Denne

      Otváracie hodiny: Rozpis_otvaracich_hodin.pdf

       

      Vstup na ihrisko je dovolený len v čistej športovej obuvi, ktorá je určená pre hru na umelej tráve.

      Je zákazané používať kopačky alebo tretry.

       

      Na ihrisko je zakázané vstupovať mimo vstupov na to určených, je zakázané poškodzovať oplotenie ihriska.

       

      Ja zakázané fajčiť aj pri ploche ihriska.

       

      Zakazuje sa prenášanie bránok, taktiež akéhokoľvek zariadenia ihriska.

       

      V prípade poškodenia ihriska sa hlási na Obecnom úrade v Kamienke.

       

      Účasníci akýchkoľvek hier sú povinní nechať po hre ihrisko a jeho okolie v čistote a poriadku. 

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@stonline.sk
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
  • Fotogaléria

   • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo
   • Jesenné tvorenie s babkou a dedkom
   • Prednáška 8. a 9. ročníka
   • Poďakovanie pánovi Mikulášovi Kseňákovi
   • Ocenenie riaditeľkou Ľubovnianskej knižnice
   • Cezpoľný beh - okresné kolo
   • Európsky týždeň športu
   • Návšteva vojenského múzea a pamätníka na Dukle
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
   • Slávnostné ukončenie šk. roka 2018-2019
   • Rozlúčkový večierok zamestnancov školy
   • Značkovanie bociana