Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 113/2019 Cestovné pre deti MŠ - predškoláci 72,00 s DPH 32/2019 72,00 B.P.V. bus s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 10.06.2019
Faktúra 244/2018 Kronika pre ZŠ 13,56 s DPH 432/2014 28.11..2018 KP plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 28.11.2018
Faktúra 141/2020 Školenie - ŠJ 22,00 s DPH prihláška 01.07.2020 ArtEdu spol. s r. o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 01.07.2020
Faktúra 140/2020 Strava žiakov ZŠ s MŠ - dotácia 6,81 s DPH 092007 30.06.2020 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 30.06.2020
Faktúra 139/2020 Učebnice pre I. a II. stupeň ZŠ 764,49 s DPH 42/2020 26.06.2020 Peter Skubák - AD REM ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 26.06.2020
Faktúra 138/2020 Detergenty pre umývačku riadu - ŠJ 81,60 s DPH 41/2020 26.06.2020 Michal Jedinák ml. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 26.06.2020
Faktúra 135/2020 Utierky - Covid-19 pre ZŠ 65,40 s DPH 40/2020 24.06.2020 SLOVPAP SK s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.06.2020
Faktúra 132/2020 Učebnice pre 1. ročník ZŠ 80,25 s DPH 39/2020 24.06.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.06.2020
Faktúra 133/2020 Učebnice pre 9. ročník ZŠ 131,92 s DPH 35/2020 24.06.2020 Peter Skubák - AD REM ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.06.2020
Faktúra 134/2020 Účtovný a pamistický program 155,35 s DPH R-01551/2008 24.06.2020 IVES ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.06.2020
Objednávka 42/2020 Učebnice pre I. a II. stupeň ZŠ 764,49 s DPH 24.06.2020 Peter Skubák - AD REM ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy
Faktúra 136/2020 Strava žiakov ZŠ a MŠ - dotácia 3 279,60 s DPH 092007 24.06.2020 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.06.2020
Faktúra 137/2020 Strava žiakov ZŠ s MŠ - dotácia - náhrada škody 70,95 s DPH 092007 24.06.2020 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.06.2020
Objednávka 41/2020 Detergenty pre umývačku riadu - ŠJ 81,60 s DPH 24.06.2020 Michal Jedinák ml. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy
Objednávka 40/2020 Utierky - Covid-19 pre ZŠ 65,40 s DPH 24.06.2020 SLOVPAP SK s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy
Faktúra 131/2020 Zásobník - Covid19 170,28 s DPH 37/2020 23.06.2020 SLOVPAP SK s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.06.2020
Zmluva Z_KA_2020_068_ZŠ_001 Zmluva o prenájme a servisnými službami-kopírka s DPH 23.06.2020 23.6.2020 ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy
Objednávka 39/2020 Učebnice pre 1. ročník ZŠ 80,25 s DPH 22.06.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy
Faktúra 130/2020 Dodávka vody 114,94 s DPH 867/312/06P 19.06.2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.06.2020
Faktúra 129/2020 Kancelárske potreby pre ZŠ I.st a II.st. 82,00 s DPH 095-001/2018 19.06.2020 Zenit, v.o.s. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.06.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2846
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@stonline.sk
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. roka 2019/2020
  • ŠKD - Opekačka 25. 6. 2020
  • Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň - školské kolo
  • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
  • CVČ - Športové dopoludne v PEM Aréne
  • ŠKD - Všetko o policajtovi
  • Fašiangy v ŠKD
  • Finančná olympiáda
  • Pietny akt pri prípežitosti 75. výročia oslobodenia obce Kamienka 31. 1. 2020
  • Výročná schôdza Jednoty dôchodcov
  • Jesenný relaxáčik
  • Vianočná akadémia