Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1/2011 Faktúra za plyn 3 196,00 s DPH 6300139790 10.01.2011 SPP ZŠ s MŠ Kamienka
Faktúra 111/2019 Precovná zdravotná služba 18,00 s DPH 046-002/2018 04.06.2019 Pracovná zdravotná služba s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 04.06.2019
Faktúra 101/2019 Elektrina /ZŠ 130,08 s DPH 5100317983C 16.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.05.2019
Faktúra 102/2019 Vývoz BRKRO pre ŠJ 30,00 s DPH 03/08/2014 16.05.2019 EKOS, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.05.2019
Faktúra 103/2019 Nákup skartovačky pre ZŠ 185,82 s DPH 30/2019 20.05.2019 WorldOffice s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.05.2019
Faktúra 104/2019 Telefón pre ZŠ 25,60 s DPH A2364780 22.05.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.05.2019
Faktúra 105/2019 Odborná prehliadka tlakových zariadení 179,00 s DPH 31/2019 24.05.2019 MARIÁN JURKOVSKÝ MAJOTERM ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.05.2019
Faktúra 106/2019 Uteráky pre ZŠ 37,20 s DPH 26/2019 27.05.2019 Mária Rákociová - Mária Decor ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 03.06.2019
Faktúra 107/2019 Doprava na celoslovenskú súťaž CVČ 40,00 s DPH 28/2019 29.05.2019 Martina Beňo ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 03.06.2019
Faktúra 108/2019 Krpce pre folklórny súbor CVČ 45,00 s DPH 27/2019 31.05.2019 Helena Fekiačová SLU ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 03.06.2019
Faktúra 109/2019 Strva pre zamestnancov 1 220,16 s DPH 092007 03.06.2019 ZŠ s MŠ Kamienka ZŠsMŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 03.06.2019
Faktúra 110/2019 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A1488-1 03.06.2019 Osobný údaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 03.06.2019
Faktúra 112/2019 Dodávka zemného plynu 1 550,00 s DPH 6300139790 05.06.2019 Slov. plynárenský priemysel ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 05.06.2019
Faktúra 99/2019 Telefónne poplatky pre ZŠ a ŠJ 60,56 s DPH 2029933662 15.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 15.05.2019
Faktúra 114/2019 Pečiatka pre ZŠ 35,00 s DPH 33/2019 05.06.2019 Miroslav Duranka DATA DUNEX ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 10.06.2019
Faktúra 113/2019 Cestovné pre deti MŠ - predškoláci 72,00 s DPH 32/2019 72,00 B.P.V. bus s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 10.06.2019
Faktúra 113/2019 Cestovné pre deti MŠ - predškoláci 72,00 s DPH 32/2019 05.06.2019 B.P.V. bus, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 10.06.2019
Faktúra 115/2019 Vývoz odpadov pre ZŠ 77,15 s DPH 1/2204 05.06.2019 EKOS, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 10.06.2019
Faktúra 116/2019 Telefón pre ZŠ a ŠJ 60,56 s DPH 202993662 10.06.2019 SLOVAK Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 10.06.2019
Faktúra 117/2019 Technika PO a činnosť BTS 35,00 s DPH 309/2015 10.06.2019 LIVONEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 10.06.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3439
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@gmail.com
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
   • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
   • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje