Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 185/2021 Dodávka elektrickej energie pre ZŠ 205,07 s DPH 5100317983C 13.09.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 13.07.2021
Faktúra 215/2021 Toner pre MŠ - Predškoláci 39,60 s DPH 99/2021 24.08.2021 interNETmania SK s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.08.2021
Faktúra 214/2021 Diár pre riaditeľku školy 11,54 s DPH 98/2021 23.08.2021 MEGGY-T s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.08.2021
Faktúra 213/2021 Učebnice nenormatív pre II. stupeň 63,00 s DPH 97/2021 19.08.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.08.2021
Faktúra 212/2021 Rekonštrukcia podlahy v telocvični 2 162,00 s DPH 74/2021 18.08.2021 Chlebákovci s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.08.2021
Faktúra 211/2021 Položenie betónovej dlažby pre ZŠ 3 732,00 s DPH 73/2021 18.08.2021 Chlebákovci s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.08.2021
Faktúra 210/2021 Výmena PVC podlahy - EÚ a kuchynka (zborovňa) 1 981,16 s DPH 96/2021 16.08.2021 Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra 209/2021 Materiál na rekonštrukciu TSV, ekonom. úsek 234,85 s DPH 95/2021 11.08.2021 Michal Bittner BITTKOV ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra 207/2021 Dodávka elektrickej energie pre ŠJ 113,34 s DPH 24035782 11.08.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra 208/2021 Tepovanie kobercov pre ZŠ a MŠ (predškoláci 108,00 s DPH 94/2021 10.08.2021 Dušan Senko ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra 206/2021 Dodávka elektrickej energie pre ZŠ- I. a II. stupeň 121,75 s DPH 5100317983C 10.08.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra 205/2021 Materiál pre ZŠ (telocvičňa) 44,64 s DPH 93/2021 10.08.2021 M + A, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra 204/2021 Dodávka elektrickej energie pre MŠ a ŠJ 214,00 s DPH 100747487ZoP 09.08.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra 203/2021 Školenie zamestnancov BOZP 117,00 s DPH 92/2021 06.08.2021 PO servis, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra 202/2021 Čiernobiele kópie 38,34 s DPH 00051/20/210 06.08.2021 RICOH Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra 201/2021 Pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH 046-002/2018 06.08.2021 Pracovná zdravotná služba s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra 199/2021 Oblasť technických a elektrických zariadení 54,60 s DPH 308/2015 05.08.2021 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra 200/2021 Technika PO a činnosť BTS 35,00 s DPH 309/2015 05.08.2021 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra 197/2021 Telefón pre ZŠ a ŠJ 79,98 s DPH 2029933662 04.08.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra 198/2021 Oprava keramickej dlažby v MŠ - Predškoláci 187,00 s DPH 90/2021 04.08.2021 Chlebákovci s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.08.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3439
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@gmail.com
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
   • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
   • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje