PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Oľga Gregová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 135
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
Použitie IKT technológií vo vyučovacom procese 7
Kompetentnosť v IKT technológiách 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Koordinátor informatizácie 35
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Mgr. Mária Bittnerová Použitie IKT techmológií vo vyučovacom procese 7 239
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Kompetentnosť v IKT technológiách 15
IKT ACTIVBOARD vo vyučovacom procese 15
Obsluha IKT tabule 12
Prípr. kvalif. uč. 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Svetlana Bittnerová Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10 19
Obsahová reforma v materskej pre vedúcich pedag. zamestnancov 9
Mgr. Peter Foľvarský Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 0 62
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 0
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
Použitie IKT techmológií vo vyučovacom procese 7
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 5
Myšlienkové mapy 15
Ing. Eva Hricová Koordinátor informatizácie 35 109
Kompetentnosť v IKT technológiách 15
Použitie IKT technológií vo vyučovacom procese 7
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
IKT ACTIVBOARD vo vyučovacom procese 15
Mgr. Elena Jurašková Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 99
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Použitie IKT technológií vo vyučovacom procese 7
Kompetentnosť v IKT technológiách 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
IKT ACTIVBOARD vo vyučovacom procese 15
Obsluha IKT tabule 12
Ing. Adriana Lichvárová Použitie IKT technológií vo vyučovacom procese 7 82
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Kompetentnosť v IKT technológiách 15
Mária Lichvárová Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10 54
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v MŠ 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 12
Mgr. Jana Olejníková Použitie IKT techmológií vo vyučovacom procese 7 122
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Kompetentnosť v IKT technológiách 15
Príprava pre získanie ECDL preukázu 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Mgr. Helena Pataráková Tvorivá gramatika v edukačnom procese 15 132
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
Kompetentnosť v IKT technológiách 15
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ a SO 35
Použitie IKT technológií vo vyučovacom procese 7
Mária Škvarová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 35
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
Mgr. Monika Škvarová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 110
Rozširujúce štúdium ANJ 60
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Kompetentnosť v IKT technológiách 15
Bc.Mária Špirková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 18
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
Ing. Danka Zimová Myšlienkové mapy 15 60
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Darina Hrebíková Výchova s prosociálnemu správeniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10 66
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25


© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2020
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@stonline.sk
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. roka 2019/2020
  • ŠKD - Opekačka 25. 6. 2020
  • Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň - školské kolo
  • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
  • CVČ - Športové dopoludne v PEM Aréne
  • ŠKD - Všetko o policajtovi
  • Fašiangy v ŠKD
  • Finančná olympiáda
  • Pietny akt pri prípežitosti 75. výročia oslobodenia obce Kamienka 31. 1. 2020
  • Výročná schôdza Jednoty dôchodcov
  • Jesenný relaxáčik
  • Vianočná akadémia