PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Oľga Gregová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15 135
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Koordinátor informatizácie 35
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Kompetentnosť v IKT technológiách 15
Použitie IKT technológií vo vyučovacom procese 7
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Mária Bittnerová Kompetentnosť v IKT technológiách 15 239
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Použitie IKT techmológií vo vyučovacom procese 7
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Prípr. kvalif. uč. 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Obsluha IKT tabule 12
IKT ACTIVBOARD vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Svetlana Bittnerová Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10 19
Obsahová reforma v materskej pre vedúcich pedag. zamestnancov 9
Ing. Eva Hricová Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10 109
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
IKT ACTIVBOARD vo vyučovacom procese 15
Koordinátor informatizácie 35
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Kompetentnosť v IKT technológiách 15
Použitie IKT technológií vo vyučovacom procese 7
Mgr. Elena Jurašková Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 99
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
IKT ACTIVBOARD vo vyučovacom procese 15
Kompetentnosť v IKT technológiách 15
Obsluha IKT tabule 12
Použitie IKT technológií vo vyučovacom procese 7
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Ing. Adriana Lichvárová Kompetentnosť v IKT technológiách 15 82
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Použitie IKT technológií vo vyučovacom procese 7
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mária Lichvárová Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v MŠ 7 17
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
Mgr. Jana Olejníková Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 122
Použitie IKT techmológií vo vyučovacom procese 7
Kompetentnosť v IKT technológiách 15
Príprava pre získanie ECDL preukázu 15
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Mgr. Helena Pataráková Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10 132
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Kompetentnosť v IKT technológiách 15
Použitie IKT technológií vo vyučovacom procese 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorivá gramatika v edukačnom procese 15
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ a SO 35
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Mária Škvarová Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10 35
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Monika Škvarová Kompetentnosť v IKT technológiách 15 110
Rozširujúce štúdium ANJ 60
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Bc.Mária Špirková Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní 15 73
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Myšlienkové mapy 15
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
Rozvíjanie digitalnej gramotnosti ped. zamestnacov 15
Ing. Danka Zimová Myšlienkové mapy 15 60
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Darina Hrebíková Práca s informáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 10 66
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Výchova s prosociálnemu správeniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25


© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.07.2021
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@gmail.com
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
   • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
   • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje