Základná škola s materskou školou Kamienka

Prihlásenie
Nedeľa 25. 3. 2018
Počet návštev: 1504967

Nedeľa 25. 3. 2018

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kamienka
  06532 Kamienka 113

 • sekretariát: 052 4283521 zskamienka@stonline.sk

  vedúca ŠJ: 052 4283522 sj.kamienka@gmail.com

  Materská škola: 0910 365 486

Novinky

 • Dňa 16. marca 2018 sa v CVČ Starej Ľubovni uskutočnilo obvodné kolo fyzikálnej olympiády,

  kde žiačka 8. ročníka Ema Fröhlichová v kategórii F získala výborné 2. miesto.

  Blahoželáme!

 • Základná škola s MŠ v Kamienke oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční

  v stredu 11. apríla 2018 od 1500 do 1700 hodiny.

  Na zápis je potrebné doniesť:

  vyplnenú žiadosť o zápis do 1.ročníka, občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 15 eur na školské pomôcky /PZ/ a veľkú chuť spoznať niečo nové.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kamienke udeľuje žiakom 1. - 8. ročníka základnej školy riaditeľské voľno

  v stredu 21. marca 2018 z dôvodu Testovania T9-2018. Prevádzka v ŠKD bude od 7,30 hod. do 13,00 hod.

  Všetci žiaci sú odhlásení z obeda, ak má niekto záujem o podanie obeda, je to potrebné nahlásiť triednym učiteľom najneskôr do pondelka 19. 3. 2018.

 • Dňa 8. 3. 2018 sa na ZŠ s MŠ v KAMIENKE

  uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

  Zúčastnilo sa jej 21 žiakov 1. stupňa.

  Žiačky Alexandra Zimová – 2. ročník a Elenka Sipková – 3. ročník

  postupujú na okresné kolo do Starej ĽUBOVNE!

  BLAHOŽELÁME!

 • Dňa 26. 2. 2018 počas jarných prázdnim si deti z 1. - 4. ročníka v rámci aktivít CVČ zašportovali v telocvični školy.

  Spoločne si zahrali futbal, florbal, vybíjanú a iné športovo-súťažné hry so švihadlami, loptami a kruhmi.

 • Dňa 15. februára 2018 sa Prešove uskutočnilo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku,

  kde žiak 9. ročníka Vladyslav Dubinin v kategórii A3 obsadil 1. miesto a postúpil na celoslovenské kolo.

 • Padá sniežik padá, do nášho dvora,

  pod perinu bielu ukryla sa hora.

  Padá sniežik padá, biely mäkký sneh,

  poďme rýchlo deti na najbližší breh.

  Vytiahnime lyže, vytiahnime sane,

  už sú plné peria záhrady a stráne.

  Biele vločky snehu krúžia sem a tam,

  radujme sa deti zima prišla k nám.

 • Dňa 16.2.2018 prebehla v kine Tatra v Starej Ľubovni okresná súťažná prehliadka detského hudobného folklóru pod názvom Spievajže si, spievaj.

  V kategórii sólo spev našu školu reprezentovala žiačka 5. ročníka, Liana Hutníková, ktorá sa v konkurencii sólistov umiestnila v zlatom pásme a postúpila na krajské kolo do Raslavic.

  Blahoželáme!

 • Školské kolo recitačnej súťaže povestí Šaliansky Maťko sa uskutočnilo 12. 1. 2018. Zúčastnili sa ho žiačky 7. ročníka - Kristína Bučková, Patrícia Sipková, Katarína Zahorjanová a Olívia Lichvárová - všetky z 3. kategórie.

  Víťazky školského kola Katarína Zahorjanová a Olívia Lichvárová našu školu reprezentovali aj na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 17. 1. 2018 v CVČ Stará Ľubovňa.