• iBobor - celoslovenská informatická súťaž
     • iBobor - celoslovenská informatická súťaž

      V dňoch 11. až 15. novembra sa žiaci 3. až 9. ročníka zapojili do celoslovenskej informatickej online súťaže, kde v kategórii Drobec (3. ročník) boli úspešní riešitelia Dávid Vislocký (3R), Natália Mačíková (3R), Natália Kuzmiaková (3R), Ema Špirková (3R), Július Lichvár (3R), Marko Škvara (3R), Karin Kalisová (3R), Matej Bukovič (3R), Nelly Anna Glosíková (3R), Michaela Simoníková (3R), v katogórii Bobrík (4. a 5. ročník) Patrík Halčák (4R), Mária Špirková (4R), Tadeáš Mosorjak (5R), Tobias Suchodolský (4R), v kategórii Kadet (8. a 9. ročník) Olívia Lichvárová (9R), Timea Sivuľková (8R) a v kategórii Benjamín nebol žiaden žiak úspešným riešiteľom.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kamienke oznamuje, že dňa 20. novembra (streda) udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Testovanie T5-2019).
      Žiaci 1. a 2. ročníka sa učia podľa riadneho rozvrhu.
      Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnia plaveckého výcviku.
      Žiaci 5. ročníka sa zúčastnia celoslovenského testovania T5-2019.

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kamienke oznamuje, že škola sa zapojila do projektu "Hodina deťom".

      Možnosť podporiť tento projekt dobrovoľným finančným príspevkom bude možné počas konania rodičovského združenia v utorok 12. novembra 2019.

    • Oznam
     • Oznam

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kamienke oznamuje, že v utorok 12. novembra 2019 o 15,30 hodine sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia v triedach 1., 3. až 9. ročníka.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo
     • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo

      6. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnil 12. ročník školského kola Olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa na ňom štyria deviataci -- Kristína Bučková, Olívia Lichvárová, Filip Patarák a Katarína Zahorjanová. Vyskúšali si svoje vedomosti a zručnosti v didaktickom teste zo slovenského jazyka a literatúry, v druhej časti mali za úlohu urobiť transformáciu textu a v tretej časti napísať a predniesť ukážku slávnostného prejavu na zadanú tému. Najúspešnejšou súťažiacou bola Olívia Lichvárová, ktorá bude našu školu reprezentovať aj na okresnom kole 27. novembra 2019.

    • Babka a dedko
     • Babka a dedko

      Aj v tomto školskom roku sa žiaci 6. - 9. ročníka venovali tvorbe slohových prác o svojich starých rodičoch. Táto aktivita sa koná už tradične pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a vrcholí výberom a zaslaním prác na okresné kolo súťaže. Tentoraz budú našu školu reprezentovať práce:

      Michala Arendáča (6. A), Maroša Hutníka (6. A), Dávida Halčáka (6. A), Sarah Packovej (8. A), Simony Šimonovej (8. A), Kristíny Bučkovej (9. A), Kataríny Zahorjanovej (9. A), Karin Markovičovej (9. A), Stanislava Markoviča (7. A) a Olívie Lichvárovej (9. A).

    • Tvorivé dielne s babkou a dedkom
     • Tvorivé dielne s babkou a dedkom

      V piatok 18. 10. 2019 deti zo Školského klubu privítali medzi sebou starých rodičov, ktorých srdečne pozdravili krátkym kultúrnym programom. Po programe starí rodičia prijali pozvanie na spoločné jesenné tvorenie z prírodnín a iných materiálov. Všetci vytrvalo tvorili, vyrábali rôzne dekorácie z gaštanov, lístia, šišiek a pod. V telocvični zavládla veselá tvorivá a priateľská atmosféra. Nakoniec sme si všetci spoločne zaspievali, zatancovali a ponúkli sa sladkým perníkom a výbornou kávou.

    • Oznam
     • Oznam

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kamienka po konzultácii s RÚVZ oznamuje zákonným zástupcom, že prevádzka v materskej škole pre zvýšenú chorobnosť detí bude prerušená

      od 16. 10. 2019 (streda) do 18. 10. 2019 (piatok).

      Prevádzka začne 21. 10. 2019 (pondelok).

    • Prednáška pre žiakov 8. a 9. ročníka
     • Prednáška pre žiakov 8. a 9. ročníka

      Pri príležitosti 75. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sa 11. 10. 2019 na našej škole uskutočnila prednáška s Ing. Ladislavom Šľachtovským, členom OblV SZPB v Starej Ľubovni, ktorý našim ôsmakom a deviatakom priblížil nielen boje na Dukle, ale vysvetlil aj priebeh oslobodzovania okresu Stará Ľubovňa. Odbornú prednášku a názornú prezentáciu žiaci odmenili záverečným potleskom.

    • Poďakovanie pánovi Mikulášovi Kseňákovi
     • Poďakovanie pánovi Mikulášovi Kseňákovi

      Riaditeľka základnej školy touto cestou vyjadruje poďakovanie pánovi spisovateľovi Mikulášovi Kseňákovi za autorskú publikáciu Košarik ploďiv.

      Pán spisovateľ týmto milým darčekom ocenil prácu našich recitátorov rusínskej poézie a prózy, ktorí sa každoročne zapájajú do interpretačnej súťaže Duchnovičov Prešov, ako aj pedagógov, ktorí sa im venujú. Všetci obdarovaní recitátori spomínajú na milé osobné stretnutie v Prešove.

    • Kroje v Kamienke
    • Karneval v ZŠ
    • Verejná vianočná akadémia: Vo vianočnej pekárni
    • Deň detí - Indiánsky deň
    • Zážitkové učenie: Hodina s dravcom
    • Školský výlet 5. - 9. ročníka: Hrebienok
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 20. 11. 2019
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@stonline.sk
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
 • Fotogaléria

  • Divadelné predstavenie "Strasti a slasti výchovy detí"
  • Jesenné upratovanie
  • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo
  • Jesenné tvorenie s babkou a dedkom
  • Prednáška 8. a 9. ročníka
  • Poďakovanie pánovi Mikulášovi Kseňákovi
  • Ocenenie riaditeľkou Ľubovnianskej knižnice
  • Cezpoľný beh - okresné kolo
  • Európsky týždeň športu
  • Návšteva vojenského múzea a pamätníka na Dukle
  • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
  • Slávnostné ukončenie šk. roka 2018-2019