Základná škola s materskou školou Kamienka

Prihlásenie
Streda 16. 1. 2019
Počet návštev: 1833080

Streda 16. 1. 2019

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kamienka
  06532 Kamienka 113

 • sekretariát: 052 4283521 zskamienka@stonline.sk

  vedúca ŠJ: 052 4283522
  0919 420 354 sj.kamienka@gmail.com

  Materská škola: 0910 365 486

Novinky

 • Oznam

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kamienka oznamuje, že dňa 21. 1. 2019 (pondelok) a 23. 1. 2019 (streda) je zastavená dodávka elektrickej energie pre školu dodávateľom VSE v čase od 7.30 do 16.30. V nasledujúcich dňoch bude režim školy upravený takto:

  Materská škola

  Dňa 21. 1. 2019 (pondelok) a 23. 1. 2019 (streda) je zrušená prevádzka v materskej škole a škôlka je zatvorená.

  Základná škola

  Dňa 21. 1. 2019 (pondelok) je skrátené vyučovanie pre všetky triedy v čase od 7.25 do 11.25 s vydaním obeda a 23. 1. 2019 (streda) je vyučovanie pre všetky triedy zrušené.

 • Pozvánka

  Pozývame rodičov na triedne schôdzky rodičovského združenia,

  ktoré sa uskutočnia dňa 15. januára 2019 (utorok) o 15,30 hodine.

 • Poďakovanie

  Riaditeľka ZŠ s MŠ v Kamienke vyjadruje srdečné poďakovanie všetkým žiakom a deťom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii verejnej vianočnej akadémie. Poďakovanie vyslovuje všetkým, ktorí vyzdobili telocvičňu, všetkým účinkujúcim, aj tým, ktorí vystupovali ako pekári, ako aj všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí celé vystúpenie pripravovali a režírovali.

  Ďakujem aj všetkým rodičom, ktorí svoje detičky podporili účasťou alebo pripravili na vystúpenie.

 • Do okresnej súťaže Babka, dedko 2018 sa aj v tomto školskom roku zapojili naši žiaci z prvého a druhého stupňa ZŠ. V súťažných prácach predstavili svojich starých rodičov, ich šikovnosť a pekné vzťahy, ktoré majú so svojimi vnúčatami.

  Odborná porota delegovaná Ľubovnianskym osvetovým strediskom rozhodla, že titul Babka roka 2018 získa z našej školy pani Eva Sivuľková, ktorú vo svojej súťažnej práci predstavila vnučka Timea Sivuľková zo 7. ročníka. Práca Viktórie Lichvárovej zo 6. ročníka, ktorá písala o svojej babke Melánii Mačíkovej bude zverejnená v zborníku.

 • Technická olympiáda

  Dňa 29. novembra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády,

  kde žiaci mali predviesť svoje teoretické aj praktické zručnosti z oblasti techniky.

  Žiak 7. ročníka Róbert Škvara v kategórii B získal 2. miesto.

  Blahoželáme!

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

  V CVČ Starej Ľubovni sa dňa 28. novembra 2018 uskutočnilo obvodné kolo olympiády zo slovenského jazyka,

  kde žiačka 9. ročníka Ema Fröhlichová získal výborné 2. miesto v silnej konkurencii súťažiacich.

  Blahoželáme!

 • Vŕbová píšťalka

  Dňa 14.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Vŕbová píšťalka.

  Našu školu v I. kategórii reprezentovala žiačka 3. ročníka Mária Špirková, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.

  V II. kategórii bola našou reprezentantkou žiačka 6. ročníka Liana Hutníková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste.

 • Od 1. septembra 2018 je platná nová smernica k prevencii a riešenia šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Smernica je zverejnená na webovom sídle ministerstva školstva a je možné pozrieť aj tu: Smernica_36_2018_sikanovanie_v_ZS.pdf

 • Žiaci 6. ročníka sa 30. 10. 2018 zúčastnili spomienkovej akcie organizovanej miestnym obecným úradom pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky.

  Pri tejto príležitosti p. uč. Mgr. Helena Pataráková oboznámila prítomných so stručnou históriou vzniku Československa a žiaci 6. ročníka zasadili v miestnom parku mladú lipu s prísľubom, že sa o jej rast budú starať.

  Vysadenie lipy bolo pokračovaním tradície, kedy tiež bola vysadená v spomínanom parku dnes 50 ročná, košatá a liečivá lipa. Viac foto tu: <fotoalbum>