Základná škola s materskou školou Kamienka

Prihlásenie
Streda 20. 6. 2018
Počet návštev: 1597370

Streda 20. 6. 2018

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kamienka
  06532 Kamienka 113

 • sekretariát: 052 4283521 zskamienka@stonline.sk

  vedúca ŠJ: 052 4283522 sj.kamienka@gmail.com

  Materská škola: 0910 365 486

Novinky

 • V jarnom kole zbere papiera sa vyzbieralo spolu 2610 kg starého papiera.

  Najlepším zberateľom školy sa stala Natália Horbľová, žiačka 5. ročníka, ktorá priniesla 169 kg papiera.

 • Žiaci materskej školy podľa zákona 245/2008 § 16 ods. 2 dostanú osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania len na základe žiadosti rodičov. Žiadosť je možné stiahnuť tu:

  https://zskamienka.edupage.org/text/?text=text/text16&subpage=1

 • Dňa 13. 6. 2018 sa v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo súťaže Hliadky mladých zdravotníkov. Našu školu v I. kategórii reprezentovali žiačky Z. Bučková, D. Zimová, L. Zimová, L. Hulvejová a A. Zimová, ktoré získali 2. miesto.

  Blahoželáme!

 • Na celoslovenskom kole súťaže Duchnovičov Prešov 11. júna 2018 našu školu reprezentovali:

  Anna Bernátová, Nina Lichvarová, Olívia Lichvárová a Ema Fröhlichová, Nina Lichvarová, Lukáš Lichvár a Olívia Lichvárová v scénke "Ďiry na koľinach".

  Alexandra Zimová z 2. ročníka získala 3. miesto v recitácii prózy a Ema Fröhlichová obsadila v 3. kategórii vynikajúce 1. miesto v recitácii bájky Mikuláša Kseňaka "Korova i ram".

 • Dňa 27.5.2018 sa žiačka 5. ročníka, Liana Hutníková, zúčastnila okresného kola súťaže Makovická struna, ktorá sa konala v obci Údol.

  V kategórii sólo spev sa umiestnila v zlatom pásme

 • V rámci prípravy žiakov na okresné kolo recitácie v rusínskom jazyku Duchnovičov Prešov sme v apríli 2018 oslovili spisovateľa, kamienskeho rodáka žijúceho v Ružomberku, pána Mikuláša Kseňaka.

  Pán spisovateľ veľmi ochotne a promptne pripravil texty na recitáciu pre naše nadšené recitátorky. Okrem obľúbeného žánru – bájok – pripravil aj krátku divadelnú scénku, ktorú žiaci nacvičujú na súťaž a vystúpenie ku Dňu matiek.

  Dňa 1. 5. 2018 navštívil školu osobne. Riaditeľke PaedDr. O. Gregovej odovzdal svoje literárne diela, ktoré vyšli v ostatnom čase.

 • Dňa 29. 4. 2018 sa v obci Raslavice uskutočnila krajská súťaž "Detskej ľudovej hudby".

  Našu školu na tejto súťaži reprezentovala žiačka 5. ročníka Liana Hutníková, ktorá sa

  v kategórii sólisti, speváci a spevácke dua umiestnila v zlatom pásme.

  Srdečne blahoželáme!

 • Dňa 28.3.2018 v Starej Ľubovni prebiehalo okresné kolo súťaže Talent najmenších.

  Žiaci 1. a 2. ročníka súťažili v dvoch kategóriach.

  Našu školu v I. kategórii v prednese reprezentovala žiačka 1. ročníka E. Fábryová, ktorá získala čestné uznanie.

  II. kategóriu reprezentovali žiačky 2. ročníka. V sólo speve získala M. Špirková 3. miesto. V prednese nás reprezentovala A. Zimová, ktorá získala 2. miesto a E. Sivuľková , ktorá si odniesla čestné uznanie.

  Blahoželáme!

 • Dňa 22. marca 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo biblickej olympiády,

  kde družstvo našej školy v zložení Kristína Bučková (7R), Olívia Lichvárová (7R) a Ema Fröhlichová (8R) získalo výborné 3. miesto.