Základná škola s materskou školou Kamienka

Prihlásenie
Nedeľa 23. 9. 2018
Počet návštev: 1675984

Nedeľa 23. 9. 2018

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kamienka
  06532 Kamienka 113

 • sekretariát: 052 4283521 zskamienka@stonline.sk

  vedúca ŠJ: 052 4283522
  0919 420 354 sj.kamienka@gmail.com

  Materská škola: 0910 365 486

Novinky

 • Žiaci 5. ročníka, v rámci predmetu technika, sa dňa 14. septembra 2018 zúčastnili výstavy "Príbeh ľanu", ktorú pripravilo Ľubovnianske múzeum v priestoroch skanzenu. Žiaci mali možnosť vidieť, ako sa v minulosti spracovával dopestovaný ľan až po finálny výrobok - plátno.

 • Centrum voľného času

  Vážení rodičia!

  Aj v tomto školskom roku 2018/2019 pokračuje činnosť v záujmových útvaroch CVČ. Rodičia môžu svoje dieťa prihlásiť do jedného alebo do dvoch záujmových útvarov, ktoré sú uvedené v ponukovom tabuľkovom prehľade na daný školský rok. Účasť v jednom zo záujmových útvarov bude hradená vzdelávacím poukazom a mesačným poplatkom 0,10 €. Účasť v ďalšom vzdelávacom záujmovom útvare bude s mesačným poplatkom 1,00 €.

  V prípade, že v niektorom z uvedených záujmových útvarov bude nedostatočný záujem žiakov, budú títo žiaci preradení do iného záujmového útvaru, ktorí rodičia v žiadosti uvedú ako náhradný ZÚ.

 • Poplatky v ŠKD, CVČ a MŠ

   Oznamujeme rodičom, že na základe VZN č. 3/2014 sú poplatky nezmenené a to

  ŠKD - 4 €/na  mesiac, MŠ - 10 €/na  mesiac

  a CVČ - 0,10 €/na  mesiac (so vzdelávacím poukazom) a  1 €/na  mesiac (bez vzdelávacieho poukazu alebo 2. krúžok).

 • Materská škola

  Čo potrebuje vaše dieťa do materskej školy nájdete tu:

  Potreby do materskej školy

 • Školský klub detí

  Deti, ktoré budú v šk. roku 2018/2019 navštevovať ŠKD dostanú 3. septembra 2018 od vychovávateliek prihlášku do ŠKD, ktorú treba ihneď vypísať a dať svojmu dieťaťu 4. 9. 2018 (utorok) do školy.

  Nezabudnúť na hodiny odchodu z ŠKD počas celého týždňa.

  Je potrebná aj ospravedlnenka pre dieťa, ktoré bude prihlásené do ŠKD, ale 4. septembra alebo celý prvý týždeň ešte nebude navštevovať školský klub (bude doma).

 • UPOZORNENIE!

  Upozorňujeme všetkých žiakov našej školy na včasný príchod na vyučovanie

  (10 - 15 minút pred začiatkom vyučovania).

   

  Žiaci, ktorí z neobjektívnych príčin (zaspávanie, ranné nákupy desiaty a pod.) budú meškať na vyučovanie,

  nemôžu narušovať vyučovací proces na prvej vyučovacej hodine vstupom do svojej triedy.

   

  Títo žiaci musia čakať na lavičke, na vstupnej chodbe do školy za prítomnosti upratovačky, ktorá ma službu

  pri vchode. Samozrejme prvá  vyučovacia hodina sa bude týmto žiakom počítať ako neospravedlnená hodina. 

 • Pravidlá pre chodcov

  Chodec je účastníkom cestnej premávky a aj pre neho platia všetky nasledovné pravidlá:

  * chodci sú povinní používať predovšetkým chodník, po chodníku sa chodí vpravo,

  * kde nie je chodník, musí ísť po ľavej krajnici alebo čo najbližšie po ľavom okraji cesty,

  * po chodníku alebo pri ľavom okraji cesty smú ísť vedľa seba najviac dvaja chodci,

  * na chodníku sa môže viezť na kolobežke, kolieskových korčuliach alebo lyžiach, ale nesmie ohroziť ostatných chodcov,

  * po chodníku môže tlačiť kočík, vozík, bicykel, ťahať sane alebo viesť psa,

 • Pre rodičov budúcich prvákov

  Téma školskej zrelosti a spôsobilosti je aktuálna práve v tomto období, keď sa blíži termín zápisu deti do MŠ na povinnú školskú dochádzku. Viac informácií o školskej spôsobilosti nájdete tu: skolska_zrelost.pdf