• Dnes je
  Štvrtok 9. 7. 2020
  • jún 2020
    • 30
    • Ut
    • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
    • 30. 6.
     1
    • Školská udalosť
    • 30
    • Ut
    • Slávnostné ukončenie školského roku 2019/2020
     3.A
    • 30. 6.
    • Školská udalosť
    • 30
    • Ut
    • 30. 6.
     1
    • Školská udalosť
    • 30
    • Ut
    • Slávnostné ukončenie šk. roku 2019/2020
     9.A
    • 30. 6.
    • Školská udalosť
    • 30
    • Ut
    • Slávnostné ukončenie školského roka
     1.A
    • 30. 6.
     1
    • Školská udalosť
    • 30
    • Ut
    • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
     2.A
    • 30. 6.
    • Školská udalosť
    • 30
    • Ut
    • Slávnostné ukončenie šk. roku 2019/2020
     7.A
    • 30. 6.
    • Školská udalosť
    • 30
    • Ut
    • Slávnostné ukončenie školského roku 2019/2020
     5.A
    • 30. 6.
    • Školská udalosť
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@stonline.sk
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. roka 2019/2020
  • ŠKD - Opekačka 25. 6. 2020
  • Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň - školské kolo
  • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
  • CVČ - Športové dopoludne v PEM Aréne
  • ŠKD - Všetko o policajtovi
  • Fašiangy v ŠKD
  • Finančná olympiáda
  • Pietny akt pri prípežitosti 75. výročia oslobodenia obce Kamienka 31. 1. 2020
  • Výročná schôdza Jednoty dôchodcov
  • Jesenný relaxáčik
  • Vianočná akadémia