• Krúžky

  • Vážení rodičia!

   Aj v  tomto školskom roku 2019/2020 pokračuje činnosť v záujmových útvaroch  CVČ. Rodičia môžu svoje dieťa prihlásiť do jedného alebo do dvoch záujmových útvarov, ktoré sú uvedené  v ponukovom  tabuľkovom prehľade na daný školský rok. Účasť v jednom zo záujmových útvarov bude hradená vzdelávacím poukazom a   mesačným poplatkom 0,10 €. Účasť v ďalšom vzdelávacom záujmovom útvare bude  s mesačným poplatkom 1,00 €.

   V prípade, že v niektorom z uvedených záujmových útvarov bude nedostatočný záujem žiakov, budú títo žiaci preradení do iného záujmového útvaru, ktorí rodičia v žiadosti uvedú ako náhradný ZÚ.

   Prosím rodičov, aby vyplnili priloženú záväznú žiadosť a najneskôr  do 9. 9. 2020 odovzdali triednej učiteľke svojho dieťaťa.

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@gmail.com
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
   • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
   • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje