• Krúžky

  • Vážení rodičia!

   Aj v  tomto školskom roku 2019/2020 pokračuje činnosť v záujmových útvaroch  CVČ. Rodičia môžu svoje dieťa prihlásiť do jedného alebo do dvoch záujmových útvarov, ktoré sú uvedené  v ponukovom  tabuľkovom prehľade na daný školský rok. Účasť v jednom zo záujmových útvarov bude hradená vzdelávacím poukazom a   mesačným poplatkom 0,10 €. Účasť v ďalšom vzdelávacom záujmovom útvare bude  s mesačným poplatkom 1,00 €.

   V prípade, že v niektorom z uvedených záujmových útvarov bude nedostatočný záujem žiakov, budú títo žiaci preradení do iného záujmového útvaru, ktorí rodičia v žiadosti uvedú ako náhradný ZÚ.

   Prosím rodičov, aby vyplnili priloženú záväznú žiadosť a najneskôr  do 12. 9. 2019 odovzdali triednej učiteľke svojho dieťaťa.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@stonline.sk
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
 • Fotogaléria

  • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo
  • Jesenné tvorenie s babkou a dedkom
  • Prednáška 8. a 9. ročníka
  • Poďakovanie pánovi Mikulášovi Kseňákovi
  • Ocenenie riaditeľkou Ľubovnianskej knižnice
  • Cezpoľný beh - okresné kolo
  • Európsky týždeň športu
  • Návšteva vojenského múzea a pamätníka na Dukle
  • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
  • Slávnostné ukončenie šk. roka 2018-2019
  • Rozlúčkový večierok zamestnancov školy
  • Značkovanie bociana