• História obce


    •               Kamienka

                                 "História je svedkom doby,

                                     dňom pravdy,

      

      

                                         životom pamiatky, 

      

      

                                             majstrom života, 

      

      

                                                 hlásateľom uplynulých čias." 

     Cicero

        Obec Kamienka sa nachádza v severnej časti jedného z najmenších okresov Slovenska, neďaleko okresného mesta Stará Ľubovňa. Chotár obce o rozlohe 2910 ha sa rozkladá na pomedzí Spišskej Magury a Ľubovnianskej vrchoviny 
     a na severe hraničí s územím Poľska. 
        Zakladajúca listina obce Kamienka sa nezachovala, avšak roku 1315, keď Mikuláš Berzevitzi, majiteľ ľubovnianskeho hradu dáva Mikulášovi z Kamienky šoltýsku donáciu na Chmelnicu (Hobgarth), vystupuje pod názvom Petri villa. 
        Existenciu osady potvrdzuje i listina z roku 1342 pod názvom Lapidis (latinský "lapis" = kameň). 
        V zborníku Spišská Nová Ves sa Kamienka uvádza medzi obcami založenými na valašskom práve a za jej zakladateľa je označený gróf Viliam Drugeth (1328-1340).

     Pamätník        V roku 1562-1563 pri popise poľských kráľovských majetkov a ich príjmov sa obec Kamienka uvádza ako jedna z troch valašských obcí ľubovnianského a podolínského panstva, popri ďalších piatich nemeckých obciach. 
        V jednotlivých obdobiach sa v písomných pamiatkach obec uvádza ako: Petri villa (1315), Villa Lapidis (1342), Kamenyk (1408), Villa Kamien (1567), Stein (1786), Kamjonka (do roku 1948), od roku 1948 Kamienka (maď. Kovesfalva, nem. Stein). Už v stredoveku prechádzala obcou významná obchodná cesta z Poľska. 
        Kamienka patrila zrejme od začiatku k panstvu Ľubovnianského hradu, ktorý už na začiatku 14. storočia bol považovaný za významnú pevnosť. Medzi 13 spišskými mestami sa hrad doslat v r. 1412 do zálohu Poľska a stal sa centrom politickej a hospodárskej moci nad celým zálohovaným územím, ktoré bolo k uhorskej korune pripojené opäť v r. 1772 po vykúpení uvedeného územia cisárovnou Máriou Teréziou.      


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@gmail.com
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
   • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
   • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje