• Šk. rok 2018/2019

    • Názov súťaže Mesiac Meno a priezvisko žiaka Umiestnenie
     Cezpoľný beh - okresné kolo október Zuzana Bučková (6R) 8. miesto celkovo 2. miesto
     Klaudia Halčáková (9R) 2. miesto
     Ema Fröhlichová (9R) 23. miesto
     Martin Pacolt (6R) 28. miesto celkovo 12. miesto
     Matej Michalík (6R) 27. miesto
     Ondrej Česák (9R) 26. miesto
     Vŕbová píšťalka - okresné kolo november Mária Špirková (3R) - kategória I 3. miesto
     Liana Hutníková (6R) - kategória II 1. miesto

     iBobor - celoslovenská informatická online súťaž

     november

     Michal Arendáč (5R)

     Oliver Bittner (5R)

     Tobias Kundľa (5R)

     Anna Bernátová (7R)

     Paulína Kormaníková (7R)

     Anežka Ladižinská (7R)

     Adam Paluba (7R)

     Timea Sivuľková (7R)

     Olívia Lichvárová (8R)

     Adam Bittner (9R)

     Ema Frohlichová (9R)

     úspešní riešitelia
     Olympiáda zo slovenského jazyka - ovodné kolo november Ema Frohlichová (9R) 2. miesto
     Technická olympiáda - obvodné kolo november Róbert Škvara (7R) - kategória B 2. miesto
     Michal Nestorík (8R) a Filip Patarák (8R) - kategória A účasť
     Babka a dedko -  december Timea Sivuľková (7R) víťazná práca
     Viktória Lichvárová (6R) práca uverejnená v zborníku
     Zober loptu nie drogy - basketbal december Barbora Kalisová (6R), Kristína Bučková (8R), Karin Jedináková (8R), Nina Lichvarová (8R), Michal Nestorík (8R), Filip Patarák (8R), Katarína Zahorjanová (8R), Ema Fröhlichová (9R), Klaudia Halčáková (9R) 8. miesto
     Všetkovedko - celosloslenská súťaž december Samuel Kolej (3R)

     titul "všetkovedko školy" a "všetkovedko"

     54. miesto

     Expert geniality - celoslovenská súťaž december Adam Paluba (7R) Do you speak english? - 79. miesto 
     Olívia Lichvárová (8R) Tajomstvá prírody - 125. miesto
     Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo január Adam Paluba (7R) - kategória 1A 1. miesto - postup na krajské kolo
     Matematická olympiáda - obvodné kolo február Bianka Kseňáková (5R) - kategória Z5 účasť
     Miss bábika - obvodné kolo február Emília Lichvárová  účasť
     Geografická olympiáda - obvodné kolo február Klaudia Halčákvá (9R) - kategória E 1. miesto - postup na krajské kolo
     Ema Fröhlichová (9R) - kategória E úspešná riešiteľka
     Anna Bernátová (7R) - kategória F úspešná riešietľka
     Basketbal chlapci - obvodné kolo február Róbert Škvara (7R), Kristína Bučková (8R), Michal Nestorík (8R), Filip Patarák (8R), Adam Bittner (9R), Ondrej Česák (9R), Ema Fröhlichová (9R), Klaudia Halčáková (9R), Adrian Lichvar (9R) účasť
     Olympiáda v anglickom jazyku - krajské kolo február Adam Paluba (7R) - kategória 1A účasť
     Dejepisná olympiáda - obvodné kolo február Ema Fröhlichová (9R) - kategória C účasť
     Klaudia Halčáková (9R) - kategória C 2. miesto - postup na krajské kolo
     Basketbal - dievčatá - obvodné kolo február Zuazana Bučková (6R), Barbora Kalisová (6R), Anežka Ladižinská (7R), Kristína Bučková (8R), Karin Jedináková (8R), Nina Lichvárová (8R), Katarína ZAhorjanová (8R), Ema Fröhlichová (9R), Klaudia Halčáková (9R) 3. miesto
     Vesmír očami detí - okresné kolo február

     Samuel Kolej (3R)

     Tobias Suchodolský (3R)

     Alexandra Zimová (3R)

     Nina jedináková (6R)

     zaslané výtvarné práce
     Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo marec Kristína Bučková (8R) - kategória F 2. miesto
     Olívia Lichvárová - kategória F účasť
     Filip Patarák - kategória F účasť
     Ema Fröhlichová  - kategória E 1. miesto - postup na krajské kolo
     Klaudia Halčáková - kategória E účasť
     Zober loptu nie drogy - futsal marec Michal Arendač (5R), Dávid Halčák (5R), Maroš Hutník (5R), Tobias Kundľa (5R), Barbora Kalisová (6R),  René Repka (6R), Róber Škvara (7R), Ondrej Česák (9R), Ema Fröhlichová (9R), Klaudia Halčáková (9R) účasť
     Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo marec Mária Špirková (3R) - I. kategória - poézia diplom za výborný prednes
     Simona Šimonová (7R) - III. kategória - poézia diplom za výborný prednes
     Olívia Lichvárová (8R) - III. kategória - próza diplom za výborný prednes
     Ema Fröhlichová (9R) - III. kategória - próza 3. miesto
     Biblická olympiáda - obvodné kolo marec

     Kristína Bučková (8R), Olívia Lichvárocá (8R),

     Ema Fröhlichová (9R)

     3. miesto
     Míľniky 2. svetovej vojny - okresné kolo marec Anna Bernátová (7R), Klaudia Haláková (9R), Ema Fröhlichová (9R) účasť
     Dúha - okresné kolo  

     Samuel Kolej (3R)

     Mária Špirková (3R)

     Barbora Kalisová (6R)

     Katarína Zahorjanová (8R)

     zaslané výtvarné práce
     Dejepisná olympiáda - krajské kolo marec Klaudia Halčáková (9R) účasť
     Talent najmenších - obvodné kolo marec Nela Holíková (1R) 2. miesto v prednese poézie a prózy
     Ema Špirková (2R) účasť
     Chemická olympiáda - obvodné kolo marec Ema Fröhlichová (9R) - kategória D 3. miesto
     Pytagoriáda - obvodné kolo marec Patrik Halčák (3R) - kategória P3 účasť
     Samuel Kolej (3R) - kategória P3 úspešný riešiteľ
     Alexandra Zimová (3R - kategória P3 účasť
     Lenka Zimová (4R) - kategória P4 účasť
     Michal Arendáč (5R) - kategória P5 účasť
     Bianka Kseňáková (5R) - kategória P5 účasť
     Timea Sivuľková (7R) - kategória P7 účasť
     Kristína Bučková (8R) - - kategória P8 účasť
     Olívia Lichvárová (8R) - kategória P3 úspešná riešiteľka
     Fyzikálna olympiáda - krajské kolo apríl Ema Fröhlichová - kategória E účasť
     Geografická olympiáda - krajské kolo apríl Klaudia Halčáková (9R) - kategória E účasť
     Florbal - okresné kolo dievčatá máj Zuzana Bučková (6R), Barbora Kalisová (6R),  anežka Ladižinská (7R), Kristína Bučková (8R), Karin Jedináková (8R), Nina LIchvarová (8R), Katarína Zahorjanová (8R), Ema Fröhlichová (9R), Klaudia Halčáková (9R) 4. miesto
     Florbal - okresné kolo chlapci máj Kamil Čopjak (5R), Dávid Halčák (5R), Maroš Hutník (5E), Tobias Kundľa (5R), Martin Pacolt (6R), Róbert Škvara (7R), Michal Nestorík (8R), Ondrej Česák (9R), Ema Fröhlichová (9R), Klaudia Halčáková (9R), Adrian LIchvar (9R) účasť
     Duchnovičov Prešov - okresné kolo máj Michaela Zimová (3R) - 1. kategória poézia 2. miesto
     Alexandra Zimová (3R) - 1. kategória próza 1. miesto
     Zuzana Bučková (6R) - 2. kategória próza 1. miesto
     Liana Hutníková (6R) - 2. kategória poézia 1. miesto
     Danka Zimová (6R) - 2. kategória próza 2. miesto
     Nina Lichvarová (8R) - 3. kategória poézia 1. miesto
     Olívia Lichvárová (8R) - 3. kategória próza 1. miesto
     Katarína Zahorjanová (8R) - 3. kategória poézia 1. miesto
     Ema Fröhlichová (9R) - 3. kategória próza 1. miesto
     Duchnovičov Prešov - celoslovenské kolo jún Alexandra Zimová (3R) - 1. kategória próza 1. miesto
     Zuzana Bučková (6R) - 2. kategória próza 3. miesto
     Liana Hutníková (6R) - 2. kategória poézia účasť
     Nina Lichvarová (8R) - 3. kategória poézia účasť
     Olívia Lichvárová (8R) - 3. kategória próza 2. miesto
     Katarína Zahorjanová (8R) - 3. kategória poézia 1. miesto
     Ema Fröhlichová (9R) - 3. kategória próza 1. miesto
     Englishstar -celoslovenská súťaž jún Emíla Lichvárová (1R) 96% úspešnosť
     Nela Holíková (1R) 96% úspešnosť
     Adam Paluba (7R) 98% úspešnosť
     Filip Patarák (9R) 92% úspešnosť

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@gmail.com
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
   • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
   • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje