• Šk. rok 2017/2018

    •  Názov súťaže 

      Mesiac 

        Meno a priezvisko žiaka   

      Umiestnenie 

     Cezpoľný beh

     - okresné kolo

     október Kristína Bučková (7R) 32. miesto

     celkovo

     7. miesto

     Klaudia Halčáková (8R) 2. miesto
     Ema Fröhlichová (8R) 38. miesto
     Lichvar Patrik (9R) 30. miesto

     celkovo

     12. miesto

     Mosorjak Dominik (9R) 25. miesto
     Zima Jerguš (9R) 24. miesto

     Vŕbová píšťalka

     - obvodné kolo

     november Liana Hutníková (5R)

     1. miesto

     v 2 kategórii

     iBobor - celoslovenská

     informatická online súťaž

     november

     Matúš Bittner (3R)

     Zuzana Bučková (5R)

     Barbora Kalisová (5R)

     Viktória Lichvárová (5R)

     Adam Paluba (6R)

     Katarína Zahorjanová (7R)

     Branislav Firta (9R)

     Nikola Kalisová (9R)

     Vladyslav Dubinin (9R)

     Kristína Galajdová (9R)

     úspešní riešitelia

     Dobrovoľná požiarna ochrana SR

     halová súťaž - okresné kolo

     november

     Stanislav Markovič (5R), Matej Michalik (5R), Bittner Adam (8R), Adrián Lichvar (8R) 

     10. miesto

     Kristína Bučková (7R), Karin Jedináková (7R), Nina Lichvarová (7R), Slavomíra Michaliková (7R)

     12. miesto

     Olympiáda zo slovenského jazyka - obvodné kolo

     november Ema Fröhlichová (8R) 4. miesto - úspešná riešiteľka
     Technická olympiáda - obvodné kolo november Filip Patarák (7R) 1. miesto - kategória B
     Adam Bittner (8R) a Lukáš Lichvár (9R) účasť
     Zober loptu nie drogy december Kristína Bučková (7R), Ondrej Česák (8R), Ema Fröhlichová (8R), Branislav Firta (9R), Kristína Galajdová (9R), Natália Kalisová (9R), Nikola Kalisová (9R), Patrik Lichvar (9R), Dominik Mosorjak (9R), Sarah-Mária Zimová (9R), Jerguš Zima (9R) 5. miesto
     Babka a dedko december Anna Bernátová (6R) víťazná práca
     Karin Markovičová (7R) práca uverejnená v zborníku
     Všetkovedko - celoslovenská súťaž december Samuel Kolej (2R)

     titul "všetkovedko" a "všetkovedko školy"

     17. miesto

     Expert geniality - celoslovenská súťaž december Adam Paluba (6R) Do you speak english? - 70. miesto
     Ema Fröhlichová (8R) Dejiny, udalosti, umenie - 88. miesto
     Šaliansky Maťko - obvodné kolo január Olívia Lichvárová (7R) účasť
     Katarína Zahorjanová (7R)
     Matematická olympiáda - obvodné kolo január Zuzana Bučková (5R) - kategória Z5 účasť
     Geografická olympiáda - obvodné kolo február Kristína Bučková (7R) - kategória F účasť
     Ema Fröhlichová (8R) - kategória E účasť
     Klaudia Halčáková (8R) - kategória E úspešná riešiteľka
     Spievajže si, spievaj - obvodné kolo február Liana Hutníková (5R) zlaté pásmo postup na krajské kolo
     Olympiáda v ruskom jazyku - krajské kolo február Vladyslav Dubinin (9R) 1. miesto v kategórii A3 - postup na celoslovenské kolo
     Pytagoriáda - obvodné kolo marec Michal Arendáč (4R) účasť
     Oliver Bittner (4R) účasť
     Dávid Halčák (4R) účasť
     Bianka Kseňáková (4R) účasť
     Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo marec Ema Fröhlichová (8R) - kategória F 2. miesto
     Klaudia Halčáková (8R) - kategória F účasť
     Natália Kalisová (9R) - kategória E účasť
     Nikola Kalisová (9R)- kategória E účasť
     Lukáš Lichvár (9R) - kategória E účasť
     Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo marec Alexandra Zimová (2R) účasť
     Elenka Sipková (3R) účasť
     Simona Šimonová (6R) účasť
     Olívia Lichvárová (7R)

     diplom za výborný prednes v III. kategórii próza

     Ema Fröhlichová (8R) 2. miesto v III. kategórii poézia
     Biblická olympiáda - obvodné kolo marec Krisína Bučková (7R), Olívia Lichvárová (7R), Ema Fröhlichová (8R) 3. miesto
     Chemická olympiáda - obvodné kolo marec Kristína Galajdová (9R) úspešná riešiteľka
     Natália Kalisová (9R) úspešná riešiteľka
     Nikola Kalisová (9R) úspešná riešiteľka
     Lukáš Lichvár (9R) úspešný riešiteľ
     Míľniky 2. svetovej vojny  marec Branislav Firta (9R), Lukáš Lichvár (9R), Jerguš Zima (9R) 4. miesto
     Talent najmenších - obvodné kolo marec Emma Fábryová (1R) čestné uznanie - I. kategória prednes
     Eva Sivuľková (2R) čestné uznanie - II. kategória prednes
     Mária Špirková (2R) 3. miesto - II. kategória sólo spev
     Alexandra Špirková (2R) 2. miesto - II. kategória prednes
     Basketbal - obvodné kolo apríl Róbert Škvara (6R), Michal Nestorík (7R), Filip Patarák (7R), Ema Fröhlichová (8R), Nikola Kalisová ( 9R), Dominik Mosorjak (9R), Patrik Lichvár (9R), Jerguš Zima (9R) účasť
     Olympiáda v ruskom jazyku - celoslovenské kolo apríl Vladyslav Dubinin (9R) 7. miesto v kategórii A3
     Basketbal - dievčatá - obvodné kolo apríl

     Anežka Ladižinská (6R), Kristína Bučková (7R), Katarína Zahorjanová (7R), Ema Fröhlichová (8R), Klaudia Halčáková (8R), Kristína Galajdová (9R), Natália Kalisová (9R), Nikola Kalisová (9R), Sarah Mária Zimová (9R)

     4. miesto
     Matematická olymiáda - obvodné kolo apríl Kristína Bučková (7R) - kategória Z7 účasť
     Florbal - obvodné kolo dievčatá apríl Barbora Kalisová (5R), Anežka Ladižinská (6R), Kristína Bučková (7R), Karin Jedináková (7R), Ema Fröhlichová (8R), Klaudia Halčáková (8R), Kristína Galajdová (9R), Natália Kalisová (9R), Nikola Kalisová (9R), Sarah Mária Zimová (9R) 4. miesto
     Spievajže si, spievaj - krajské kolo  apríl Liana Hutníková (5R) zlaté pásmo
     Florbal - okresné kolo chlapci máj Róbert Škvara (6R), Michal Nestorík (7R), Filip Patarák (7R), Ondrej Česák (8R), Adrián Lichvar (8R), Branislav Firta (9R), Dominik Mosorjak (9R), Patril Lichvar (9R), Jerguš Zima (9R) 3. miesto
     McDonald CUP máj Daniel Hutník (9R), Matúš Markovič (3R), Simona Šinglárová (3R), Lenka Zimová (3R), Michal Arendáč (4R), Norbert Goc (4R), Dávid Halčák (4R), Maroš Hutník (4R), Tobias Hutník (4R)  účasť
     Zober loptu nie drogy - Futsal máj - jún Stanislav Markovič (5R), René Repka (5R), Róbert Škvara (6R), Ondrej Česák (8R), Branislav Firta (9R), Nikola Kalisová (9R), Dominik Mosorjak (9R), Patril Lichvar (9R), Jerguš Zima (9R), Sarah-Mária Zimová (9R) 7. miesto
     Duchnovičov Prešov - okresné kolo máj Alexandra Zimová (2R) - 1. kategória

     1. miesto v recitácii prózy

     Anna Bernátová (6R) - 2. kategória

     1. miesto v recitácii prózy

     Nina Lichvarová (7R)- 3. kategória

     2. miesto v recitácii prózy

     Olívia Lichvárová (7R) - 3. kategória

     1. miesto v recitácii prózy

     Ema Fröhlichová (8R) - 3. kategória 1. miesto v recitácii prózy

     Olívia Lichvárová (7R), Nina Lichvarová (7R), Ema Fröhlichová (8R) a Lukáš Lichvár (9R) - malá scénická forma

     1. miesto
     Makovická struna - okresné kolo máj Liana Hutníková (5R) umiestnenie v zlatom pásme
     Duchnovičov Prešov - celoslovenské kolo jún Alexandra Zimová (2R) - 1. kategória 3. miesto v recitácii prózy
     Anna Bernátová (6R) - 2. kategória účasť
     Nina Lichvarová (7R)- 3. kategória účasť
     Olívia Lichvárová (7R) - 3. kategória účasť
     Ema Fröhlichová (8R) - 3. kategória 1. miesto v recitácii prózy
     Olívia Lichvárová (7R), Nina Lichvarová (7R), Ema Fröhlichová (8R) a Lukáš Lichvár (9R) - malá scénická forma účasť
     Hliadky mladých zdravotníkov - okresná súťaž jún Zazana Bučková (5R), Danka Zimová (5R), Lenka Zimová (3R), Liliana Hulvejová (2R) a Alexandra Zimová (2R). 2. miesto

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@gmail.com
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
   • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
   • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje