• Šk. rok 2015/2016

    • Názov súťaže Mesiac Meno a priezvisko žiaka Výsledné umiestnenie
     Cezpoľný beh - obvodné kolo

     október

     Emma Jedináková (8R)

     Nikola Lichvarová (9R)

     Ema Tureková (9R)

     celkovo

     9. miesto

     15. miesto
     22. miesto
     23. miesto

     Lukáš Škvara (8R)

     Dárius Mosorjak (9R)

     Milan Sivuľka (9R)

     celkovo

     11. miesto

     32. miesto
     23. miesto
     41. miesto

     Florbal - obvodné kolo, mladší žiaci

     október

     Ondrej Česák (6R), Adrian Lichvár (6R), Branislav Firta (7R), Patrik Lichvár(7R), Dominik Mosorjak (7R), Jerguš Zima (7R), Milan Česák (7R)

     2. miesto

     Florbal - obvodné kolo, 1. stupeň

     október Maroš Hutník (2R), Tobias Kundľa (2R), Barbora Kalisová (3R), Stanislav Markovič (3R), Martin Pacolt (3R), Sarah Packová (4R), Róbert Škvara (4R) 4. miesto
     Florbal - obvodné kolo, staršie žiačky november Nikola Kalisová (7R), Alexandra Jedináková (8R), Emma Jedináková (8R), Terézia Kyšeľová (9R), Nikola Lichvarová (9R), Ema Tureková (9R) účasť
     iBobor - celoslovenká informatická online súťaž november

     Adam Paluba (4R)

     Kristína Galajdová (7R)

     úspešní riešietelia
     Florbal - krajské kolo, mladší žiaci november Ondrej Česák (6R), Adrian Lichvár (6R), Branislav Firta (7R), Patrik Lichvár(7R), Dominik Mosorjak (7R), Jerguš Zima (7R), Milan Česák (7R)

     4. miesto 

     (spolu 15 družstiev)

     Zober loptu nie drogy - basketbal obvodné kolo november Kamil Hangurbadžo (7R), Oliver Botoš (8R),  Alexandra Jedináková (8R), Emma Jedináková (8R), Lukáš Škvara (8R), Radoslav Zima (8R), Nikola Lichvarová (9R), Samuel Škvara (9R), Tomáš Toporčík (9R), Ema Tureková (9R) 4. miesto
     Technická olympiáda - obvodné kolo december Alexandra Jedináková (8R), Lukáš Škvara (8R) účasť
     Babka a dedko december

     Filip Patarák (5R)

     víťazná práca
     Timea Sivuľková (4R) Práca uverejnená v zborníku
     Expert geniality - celoslovenská súťaž december Ema Fröhlichová (6R) Spoločnosť kedysi a dnes - 105. miesto
     Adam Sivuľka (8R) Mozgolamy - 115. miesto
     Všetkovedko -  celoslovenská súťaž december Michal Arendáč (2R) titul "Všetkovedko"
     Oliver Bittner (2R)
     Olívia Lichvarová (5R)
     Filip Patarák (5R)
     Olympiáda v anglickom jazyku január

     Lukáš Lichvár (7R)

     Ema Tureková (9R)

     účasť
     Matematická olympiáda - obvodné kolo kategória Z5 január

     Kristína Bučková (5R)

     2. miesto
     Filip Patarák účasť

     Šaliansky Maťko - obvodné kolo

     január Ema Fröhlichová (6R) - 3.kategória 2. miesto
     Geografická olympiáda - obvodné kolo február Olívia Lichvárvá (5R) - kategória G účasť
     Filip Patarák (5R) - kategória G účasť
     Ema Fröhlichová (6R) - kategória F úspešná riešiteľka
     Klaudia Halčáková (6R) - kategória F  úspešná riešiteľka
     Kristína Galajdová (7R) - kategória F účasť
     Anna Mária Zimová (8R) - kategória E účasť
     Ema Tureková (9R) - kategória E účasť
     Pytagoriáda marec Tomáš Štelmach (3R) účasť
     Zuzana Bučková (3R) účasť
     Jakub Jozef Markovič (3R) účasť
     Danka Zimová (3R) účasť
     Viktória LIchvárová (3R) účasť
     Adam Paluba (4R) úspešný riešiteľ
     Kristína Bučková (5R) účasť
     Európa v škole - obvodné kolo, literárna tvorba marec Karolína Pataráková (8R) 1. miesto, postup na celoslovenské kolo
     Chemická olympiáda - obvodné kolo marec Adriana Katreničová (9R) úspešný riešiteľ
     Terézia Kyšeľová (9R) úspešný riešiteľ
     Ema Tureková  (9R) úspešný riešiteľ
     Nikola Lichvárová (9R) úspešný riešiteľ
     Biblická olympiáda - obvodné kolo marec Ema Fröhlichová (6R), Karolína Pataráková (8R), Anna Mária Zimová (8R) 2. miesto
     Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo marec

     Adam Sivuľka (8R) - katefgória F

     Terezia Kyšeľová (9R)- katefgória E

     Adriana Katreničová (9R)- katefgória E

     účasť

     účasť

     účasť

     Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo marec Nina Lichvarová (5R) diplom z výborný prednes
     Terézia Kyšeľová (9R) diplom z výborný prednes
     Emka Frohlichová (6R) 2. miesto

     Detský hudobný folklór - ĽOS

     apríl Liana Hutníková (3R) umiestnenie v zlatom pásme

     Basketbal žiačok -

     obvodné kolo

     apríl K. Galajdová (7R), A. Jedináková (8R), E. Jedináková (8R), Na. Kalisová (7R), Ni.Kalisová (7R), T. Kyšeľová (9R), N. Lichvárová (9R), E. Tureková (9R), S. Vyrostková (8R), S.M. Zimová (7R) 3. miesto

     Basketbal chlapcov -

     obvodné kolo

     apríl O. Botoš (8R), M. Česák (7R), O. Česák (6R), B. Firta (7R), K. Hangurbadžo (7R),P. Lichvar (7R), L. Škvará (8R), S. Škvara (9R), T. Toporčík (9R), J. Zima (7R), R. Zima (8R) účasť

     Florbal - obvodné kolo

     chlapci

     máj O. Botoš (8R), O. Česák (6R), B. Firta (7R), K. Hangurbadžo (7R), P. Horbaľ (8R), P. Lichvár (7R), D. Mosorjak (7R), J. Piršč (8R), J. Zima (7R) 4. miesto

     Florbal - obvodné kolo

     dievčatá

     máj E. Fröhlichová (6R), K. Galajdová (7R), Na. Kalisová (7R), Ni. Kalisová (7R), S. M. Zimová (7R), V. Bukovičová (8R), A. Jedináková (8R), E. Jedináková (8R), N. Licharová (9R), E. Tureková (9R) 3. miesto

     Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž -

     Dúha 2016

     máj

     F. Patarák (5R) Mimoriadna cena ĽOS v Starej Ľubovni za literárnu prácu v kategórii próza

     Mimoriadna cena ĽOS v Starej Ľubovni

     E. Fröhlichová (6R), A.M.Zimová (8R) čestné uznanie za literárne práce v kategórii poézi Čestné uznanie

     K. Pataráková (8R) čestné unanie za literárnu prácu v kategórii próza

     Čestné uznanie

     Futsalová Stará Ľubovňa
     2016

     máj

     K. Hangurbadžo (7R), P. Lichvár (7R), B. Firta (7R), M. Česák(7R), O. Česák (6R), O. Botoš (8R), S.M. Zimová (7R), A. Jedináková (8R), J.Piršč (8R), M. Sivuľka (9R)

     6. miesto z 10 družstiev
     Makovická struna máj Liana Hutníková (3R) umiestnenie v striebornom pásme
     McDonald CUP máj M. Hutník(2R), T. Kundľa(2R), K. Čopjak(2R), O. Bittner(2R), M. Arendáč(2R), S. Markovič(3R), M. Pacolt(3R), T. Štelmach(3R), R. Repka(3R), B. Kalisová(3R), R. Škvara(4R), S. Packová(4R) 6. miesto
     Atletika maj P. Lichvár(7R), M. Česák(7R), D. Mosorjak(7R), L. Škvara(8R), Dárius Mosorjak(9R), M. Sivuľka(9R) účasť
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@gmail.com
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
   • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
   • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje