• Šk. rok 2014/2015

    • Názov súťaže Mesiac Meno žiaka Výsledné umiestnenie

     Cezpoľný beh

     - obvodné kolo

     október

     Petra Horbaľová (9R)

     Nikola Lichvarová (8R)

     Ema Tureková (8R)

     8. miesto - družstvá 25. miesto
     20. miestp
     16. miesto

     Branislav Foľvarský (9R)

     František Giňa (8R)

     Juraj Matoľák (9R)

     6. miesto - družstvá 29. miesto
     21. miesto
     10. miesto
     Súťaž základných škôl severného Spiša október

     Olívia Lichvárová (4R), Filip Patarák (4R), Katarína Zahorjanová(4R)

     3. miesto kategória - Najkreatívnejšia tekvica
     Vŕbová píšťalka november Liana Hutníková (2R)  zlaté pásmo
     iBobor - online informatická súťaž november

     Filip Patarák (4R)

     Filip Končár (7R)

     Benjamín Sroka (7R)

     Nikola Lichvarová (8R)

     Ema Tureková (8R)

     Petra Horbaľová (9R)

     Katarína Ladižinská (9R)

     Nikola Škvarová (9R)

     úspešní riešitelia

     Florbal - obvodné kolo

     chlapci
      

     november Kristián Česák (6R), Patrik Lichvar (6R), Jerguš Zima (6R), František Giňa (8R), Jakub Bittner (9R), Branislav Foľvarský (9R), Juraj Matoľák (9R), Juraj Paluba (9R), Michal Zahorjan (9R) 3. miesto

     Florbal - obvodné kolo

     dievčatá

     november Ema Fröhlichová (5R), Kristína Galajdová (6R), Natália Kalisová (6R), Nikola Kalisová (6R), Sarah-Mária Zimová (6R), Viktória Bukovičová (7R), Alexandra Jedináková (7R), Emma Jedináková (7R), Nikola Lichvarová (8R), Ema Tureková (8R) účasť
     Zober loptu nie drogy - obvodné kolo november Tomáš Toporčík (8R), Jakub Bittner (9R), Branislav Foľvarský (9R), Petra Horbaľová (9R), Katarína Ladižinská (9R).  Kristián Lichvar (9R), Juraj Matoľák (9R), Nikola Škvarová (8R), Michal Zahorjan (9R) 3. miesto
     Olympiáda zo slovenského jazyka - obvodné kolo december Katarína Ladižinská (9R) 1. miesto
     Všetkovedko - celoslovenská súťaž december Olívia Lichvárová (4R) titul "Všetkovedko"
     Babka a dedko  december - vyhodnotenie Nikola a Natália Kalisové (6R) Cena vedúceho odboru školstva a kultúry MsÚ
     Olívia Lichvárová (4R) Práca uverejnená v zborníku
     Šaliansky Maťko - obvodné kolo január

     Filip Patarák (4R)

     Ema Fröhlichová (5R)

     Karolína Pataráková /7R)

     účasť
     Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo január

     Anna Mária Zimová (7R)

     Juraj Paluba (9R)

     7. miesto

     9. miesto

     Geografická olympiáda - obvodné kolo február Ema Fröhlichová (5R) - kategória G úspešná riešiteľka
     Klaudia Halčáková (5R) - kategória G úspešná riešiteľka
     Kristína Galajdová (6R) - kategória F účasť
     Emma Jedináková (7R) - kategória F účasť
     Anna Mária Zimová (7R) - kategória F účasť
     Juraj Paluba (9R) - kategória E úspešný riešiteľ
     Michal Zahorjan (9R) - kategória E úspešný riešiteľ
     Olympiáda zo slovenského jazyka - krajské kolo február Katarína Ladižinská (9R) 5. miesto
     Matematický klokan marec Oliver Bittner (1R) úspešný riešiteľ - školský šampión
     Dávid Halčák (1R) úspešný riešiteľ
     Basketbal - dievčatá obvodné kolo marec Kristína Galajdová (6R), Sarah Mária Zimová (6R), Viktória Bukovičová (7R), Alexandra Jedináková (7R), Emma Jedináková (7R), Nikola Lichvarová (8R), Ema Tureková (8R), Katarína Ladižinská (9R), Petra Horbaľová (9R), Nikola Škavarová (9R) účasť
     Basketbal -chlapci obvodné kolo marec Oliver Botoš (7R), Radoslav Zima (7R),  František Giňa (8R), Tomáš Toporčík (8R), Jakub Bittner (9R), Branislav Foľvarský (9R), Kristián Lichvar (9R), Juraj Matoľák (9R), Michal Zahorjan (9R) 4. miesto
     Európa v škole - literárna tvorba - okresné kolo marec

     Karolína Pataráková (7R)

     2. miesto 

     Adriana Katreničová (8R), Terézia Kyšeľová (8R) zaslané práce
     Európa v škole - výtvarná tvorba - okresné kolo marec Emma Jedináková (7R) zaslaná práca
     Biblická olympiáda - obvodné kolo marec

     Terézia Kyšeľová (8R)

     Katarína Ladižinská (9R)

     Juraj Paluba (9R)

     1. miesto
     Pytagoriáda - obvodné kolo marec Róbert Škvara (3R) - kategória P3 úspešný riešiteľ

     Anna Bernátová (3R), Adam Paluba (3R) - kategória P3

     Kristína Bučková (4R), Karin Markovičová (4R), Filip Patarák (4R), Patrícia Sipková (4R), Katarína Zahorjanová (4R) - kategória P4

     Ema Tureková (8R) - kategória P8

     účasť
     Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo marec Olívia Lichvarová (4R) - kategória 2 diplom za výborný prednes
     EmaFröhlichová (5R) - kategória 2 diplom za výborný prednes
     Anna Mária Zimová - kategória 3 1. miesto
     Fyzikálna olympiáda - okresné kolo marec Adriana Katreničová (8R) - kategória F účasť
     Terézia Kyšeľová (8R) -  kategória F 2. miesto
     Katarína Ladižinská (9R) -  kategória E 3. miesto
     Juraj Paluba (9R) -  kategória E 1. miesto
     Talent najmenších - okresné kolo marec Liana Hutníková (2R) - kategória spev 1. miesto
     Vojejbal - okresné kolo marec Oliver Botoš (7R), Radoslav Zima (7R), Samuel Škvara (8R), Jakub Bittner (9R), Branislav Foľvarský (9R), Michal Lichvar (9R), Juraj Matoľák (9R),  Michal Zahorjan (9R) 1. miesto
     Chemická olympiáda - okresné kolo marec Katarína Ladižinská (9R) úspešná riešiteľka
     Juraj Paluba (9R) úspešný riešiteľ
     Nikola Škvarová (9R) úspešná riešiteľka
     Michal Zahorjan (9R) úspešný riešiteľ
     Vojejbal - krajské kolo apríl Oliver Botoš (7R), Radoslav Zima (7R), Samuel Škvara (8R), Jakub Bittner (9R), Branislav Foľvarský (9R), Michal Lichvar (9R), Juraj Matoľák (9R),  Michal Zahorjan (9R) 2. miesto
     Biblická olympiáda - krajské kolo apríl

     Terézia Kyšeľová (8R)

     Katarína Ladižinská (9R)

     Juraj Paluba (9R)

     2. miesto
     Fyzikálna olympiáda - krajské kolo apríl Katarína Ladižinská (9R) účasť
     Juraj Paluba (9R) 3. miesto
     Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo apríl Anna Mária Zimová (7R) účasť
     Zober loptu nie drogy - futsal apríl - jún Alexandra Jedináková (7R), František Giňa (8R), Samuel Škvara (8R),Branislavv Foľvarský (9R), Petra Horbaľová (9R),  Kristián Lichvar (9R),Juraj Matoľák (9R), Michal Zahorjan (9R) 2. miesto
     Najkrajší list - celoslovenská súťaž v písaní súkroného listu máj Adriana Katreničová (8R) 2. miesto
     Okresné kolo v malom futbale - mladší žiaci máj Ondrej Česák (5R), Adrian Lichvar (5R), Milan Česák (6R), Branislav Firta (6R), Patrik Lichvar (6R), Dominik Mosorjak (6R), Oliver Botoš (7R) účasť
     Makovická struna máj Liana Hutníková (2R) strieborné pásmo
     Atletika - obvodné kolo žiakov máj Branislav Foľvarský (9R)

     1. miesto - 60m

     4. miesto - 300m

     František Giňa (8R)

     9. miesto - 60m

     10. miesto - diaľka

     Juraj Matoľák (9R)

     13. -14. miesto - diaľka

     3. miesto - kriketka

     Michal Lichvar (9R)

     7. - 8. miesto - kriketka

     8. miesto - guľa

     Lukáš Škvara (7R)

     20. miesto - 1000 m

     16. miesto - guľa

     Lukáš Škvara (7R), František Giňa (8R), Branislav Foľvarský (9R), Juraj Matoľák (9R) 6. miesto - štafeta 
     celkové hodnotenie 5. miesto
     Míľniky 2. svetovej vojny máj Milan Sivuľka (8R). Juraj Paluba (9R), Michal Zahorjan (9R) účasť

     Futbal - COOP jednota

     dievčatá

     jún EmaFröhlichová (5R), Kristína Galajdová (6R), Natála a Nikola Kalisové (6R), Sarah-Mária Zimová (6R), Alexandra Jedináková (7R), Viktória Bukovičová (7R), Emma Jedináková (7R), Ema Tureková (8R), Petra Horbaľová (9R), Katarína Ladižinská (9R), Nikola Škvarová (9R) účasť
     Mladý záchranár - okresné kolo jún Simona Šimonová (3R), Kristína Bučková (4R), Olívia Lichvárová (4R), EmaFröhlichová (5R), Klaudia Halčáková (5R) 2. miesto - 1. kategória
     Duchnovičov Prešov jún Olívia Lichvárová (4R) 3. miesto - 2. kategória poézia
     EmaFröhlichová (5R) 1. miesto - 2. kategória poézia
     Anna Mária Zimová (7R) 3. miesto - 3. kategória poézia

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@gmail.com
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
   • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
   • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje