• Šk. rok 2013/2014

    •  

     Názov súťaže

      

     Mesiac Meno žiaka Výsledné umiestnenie
     Duchnovičov Prešov 2013 september Ema Frӧhlichová (4R) 2. miesto - I. kategória poézia
     Anna Mária Zimová (6R) 2. miesto - kategória nábož. tématika
     Ema Tureková (7R) 3. miesto - II. kategória próza

     Spevy môjho rodu

     - krajské kolo

     september Liana Hutníková (1R) účasť

     Cezpoľný beh

     - obvodné kolo

     október

     Ivan Bajcura (9R)

     Adam Venglarčík (9R)

     1. miesto (chlapci - družstvá) 4. miesto
     3. miesto
     Juraj Matoľák (8R)   19. miesto

     Ema Tureková (6R)

     Nikoleta Katreničová (9R)

     7. miesto  (dievčatá - družstvá) 24. miesto
     12. miesto
     Petra Horbaľová (8R)   25. miesto

     Cezpoľný beh

     - krajské kolo

     október

     Ivan Bajcura (9R)

     Adam Venglarčík (9R)

     7. miesto 18. miesto
     20. miesto
     Juraj Matoľák (8R)   37. miesto
     Vŕbová Píšťalka november Liana Hutníková (1R) zlaté pásmo
     iBobor - informatická celoslovenská súťaž november

     Terézia Kyšeľová (7R)

     Ema Tureková (7R)

     Adriana Katreničová (7R)

     úspešné riešiteľky

     Zober loptu nie drogy

     - basketbal

     november - december Tomáš Toporčík (7R), Jakub Bittner (8R), Branislav Foľvarský (8R), Petra Horbaľová (8R),  Katarína Ladižinská (8R), Juraj Matoľák (8R), Andrea Fidermáková (9R), Kristína Lichvarová (9R), Milan Škavra (9R), Adam Venglarčík (9R) 4. miesto
     Babka a dedko december - vyhodnotenie

     Natália a Nikola Kalisové (5R)

     práca uverejnená v zborníku
     Adam Sivuľka (6R) práca uverejnená v zborníku
     Dominika Šimonová (9R) cena ved. odboru škol., kultúry a športu MsÚ SĽ

     Všetkovedko

     (celoslovenská súťaž)

     december

     Filip Patarák (3R)

     Olívia Lichvárová (3R)

     titul "Všetkovedko"
     Expert geniality - 2. téma: Tajomstvá prírody (celoslovenská súťaž) december Anna Mária Zimová  (6R) 38. miesto
     Technická olympiáda - obvodné kolo december

     Milan Škvara (9R)

     Juraj Paluba (8R)

     2. miesto - kategória A
     Ema Tureková (7R) účasť - kategória B)

     Olympiáda v anglickom jazyku 

     - obvodné kolo

     január Adriana Katreničová (7R) účasť
     Katarína Ladižinská (8R)
     Šaliansky Maťko - okresné kolo január Karolína Pataráková (6R) diplom za výborný prednes
     Matematická olympiáda - obvodné kolo január

     Nikoleta Katreničová (9R)

     Mariana Palubová (9R)

     účasť
     Geodrafická olympiáda - obvodné kolo február Kristína Galajdová (5R) - kategória I úspešná riešiteľka
     Adam Sivuľka (6R) - kategória H 2. miesto
     Emma Jedináková (6R) - kategória H 3. miesto
     Ema Tureková (7R) - kategória G účasť

     Samuel Škvara (7R) - kategória G

     účasť
     Michal Zahorjan (8R) - kategória F úspešný riešiteľ
     Katarína Ladižinská (8R) - kategória F účasť
     Juraj Paluba (8R) - kategória F účasť
     Nikoleta Katreničová (9R) - kategória E úspešná riešiteľka
     Mariana Palubová - kategória E účasť
     Vesmír očami detí február

     N. Kalisová (5R), Terézia Kyšeľová (7R), Ema Tureková (7R), Adriana Katreničová (7R) 

     zaslané výtvarné práce
     Miss Bábika február Liana Hutníková (1R) diplom za dramaturgiu
     Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo marec Nikoleta Katreničová (9R) - kategória E 1. miesto
     Mariana Palubová (9R) - kategória E účasť

     Katarína Ladižinská (8R) - kategória F

     úspešná riešiteľka

     Juraj Paluba (8R) - kategória F účasť
     Pytagoriáda - obvodné kolo marec Kristína Bučková (3R) - kategória P3 3. miesto
     Olívia Lichvarová (3R) - kategória P3 úspešná riešiteľka
     Patrícia Sipková (P3) - kategória P3 účasť
     Adam Sivuľka (6R) - kategória P6 účasť
     Anna Mária Zimová (6R) - kategória P6 účasť
     Juraj Paluba (8R) - kategória P8 účasť
     Jakub Bittner (8R) - kategória P8 účasť
     Katarína Ladižinská (8R) - kategória P8 účasť
     Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo marec Olívia Lichvarová (3R) - próza I. kategória účasť
     Nina Lichvarová (3R) - poézia I. kategória účasť
     Ema Fröhlichová (4R) - poézia II. kategória 2. miesto
     Anna Mária Zimová -próza II. kategória účasť
     Nikola Škavrová (8R) - próza III. kategória diplom za výborný prednes
     Dúha - výtvarná súťaž marec

     Adriana Katreničová (7R), Terézia Kyšeľová (7R),

     Nikola Lichvarová (7R), Ema Tureková (7R)

     zaslané práce
     Klokan - celoslovenská vedomostná súťaž marec

     Olívia Lichvárová (3R)

     Filip Patarák (3R)

     Adam Sivuľka (6R)

     Mariana Palubová (9R)

     úspešní riešitelia
     Biblická olympiáda - obvodné kolo marec

     Ema Tureková (7R), Nikoleta Katreničová (9R),

     Mariana Palubová (9R)

     2. miesto
     Chemická olympiáda - obvodné kolo marec Nikoleta Katreničová (9R) úspešná riešiteľka
     Daniela Lichvárová (9R) úspešná riešiteľka
     Mariana Palubová (9R) 2. miesto
     Spievajže si, spievaj - okresné kolo marec Liana Hutníková (1R) zlaté pásmo
     Matematická olympiáda - obvodné kolo apríl Anna Mária Zimová (6R) - kategória Z6 účasť
     Adriana Katreničová (7R) - kategória Z7 účasť
     Geografická olympiáda - krajské kolo apríl Adam Sivuľka (6R) - kategória P6 účasť
     Volejbal - obvodné kolo apríl Kamil Hangurbadžo (5R), Jakub Bittner (8R), Branislav Foľvarský (8R), Kristián Lichvar (8R), Michal Lichvar (8R), Juraj Matoľák (8R), Ivan Bajcura (9R), Kamil Karaš (9R), Milan Škvara (9R), Adam Venglarčík (9R) 1. miesto
     Florbal - obvodné kolo apríl

     Kamil Hangurbadžo (5R), Jakub Bittner (8R), Branislav Foľvarský (8R), Kristián Lichvar (8R), Juraj Matoľák (8R), Juraj Paluba (8R), Michal Zahorjan (8R), Ivan Bajcura (9R), Milan Škvara (9R), Adam Venglarčík (9R)

     1. miesto
     Fyzikálna olympiáda - krajské kolo apríl Nikoleta Katreničová (9R) účasť
     Basketbal - obvodné kolo apríl

     Kamil Hangurbadžo (5R), Tomáš Toporčík (7R), Jakub Bittner (8R), Branislav Foľvarský (8R), Kristián Lichvar (8R),  Juraj Matoľák (8R), Michal Zahorjan (8R), Ivan Bajcura (9R), Milan Škvara (9R), Adam Venglarčík (9R)  

     3. miesto
     Chemická olympiáda - krajské kolo apríl Mariana Palubová (9R) - kategória E

     úspešná riešiteľka

     - 10. miesto
      

     Volejbal - krajské kolo apríl Kamil Hangurbadžo (5R), Jakub Bittner (8R), Branislav Foľvarský (8R), Kristián Lichvar (8R), Michal Lichvar (8R), Juraj Matoľák (8R), Ivan Bajcura (9R), Kamil Karaš (9R), Milan Škvara (9R), Adam Venglarčík (9R) 3. miesto
     Florbal - krajské kolo apríl Kamil Hangurbadžo (5R), Jakub Bittner (8R), Branislav Foľvarský (8R), Kristián Lichvar (8R), Juraj Matoľák (8R), Juraj Paluba (8R), Michal Zahorjan (8R), Ivan Bajcura (9R), Milan Škvara (9R), Adam Venglarčík (9R) 3. miesto
     Záchvevy - výtvarná súťaž apríl

     Kristína Galajdová (5R), Nikola Kalisová (5R), Natália Kalisová(5R), Adriana Katreničová (7R), Terézia Kyšeľová (7R), Nikola Lichvarová (7R), Ema Tureková (7R), Nikoleta Katreničová (9R), Silvia Kormaníková (9R), Kristína Lichvarová (9R), Mariana Palubová (9R), Andrea Sokoľáková (9R, Milan Škvara (9R)

     zaslané práce
     Ľubovnianske hry - basketbal máj

     Tomáš Toporčík (7R), Jakub Bittner (8R), Branislav Foľvarský (8R), Kristián Lichvar (8R), Juraj Matoľák (8R), Michal Zahorjan (8R), Ivan Bajcura (9R), Milan Škvara (9R), Adam Venglarčík (9R)

     2. miesto
     Ľubovnianske hry - florbal máj

     Jakub Bittner (8R), Branislav Foľvarský (8R), Kristián Lichvar (8R), Juraj Matoľák (8R), Juraj Paluba (8R), Michal Zahorjan (8R), Ivan Bajcura (9R), Milan Škvara (9R), Adam Venglarčík (9R)

     1. miesto
     Ľubovnianske hry - volejbal máj Kamil Hangurbadžo (5R), Jakub Bittner (8R), Branislav Foľvarský (8R), Kristián Lichvar (8R), Michal Lichvar (8R), Juraj Matoľák (8R), Ivan Bajcura (9R), Kamil Karaš (9R), Milan Škvara (9R), Adam Venglarčík (9R) 1. miesto
     Mladý zdravotník - okresná súťaž máj Kristína Bučková (3R), Olívia Lichvarová (3R), Filip Patarák (3R), Ema Frӧhlichová (4R), Klaudia Halčáková (4R) účasť
     Turnaj v malom futbale pre žiakov 5. ročníka máj Ondrej Česák (5R), Branislav Firta (5R), Kristína Galajdová (5R), Patrik Lichvar (5R), Dominik Mosorjak (5R), Sarah Mária Zimová (5R), 3. miesto
     Ľubovnianske hry - atletika jún Nikoleta Katreničová (9R)

     60 m - 1. miesto

     skok do diaľky - 1. miesto

     Petra Horbaľová (8R)

     60 m - 12. miesto

     skok do diaľky - 17. miesto

     Nikola Lichvarová (7R)

     300 m - 8. miesto

     800 m - 7. miesto

     Ema Tuerková (7R) 

     300 m - 11. miesto

     800 m - 12. miesto

     Michaela Sroková (9R)

     hod kriketkou - 13. miesto

     vrh guľou - 11. miesto

     Kristína Lichvárová (9R)

     hod kriketkou - 19. miesto

     vrh guľou - 18. miesto

     Nikola Lichvarová (7R), Ema Tuerková (7R), Petra Horbaľová (8R),Nikoleta Katreničová (9R) štafeta - 7. miesto
     družstvo žiačok - celkovo 5. miesto
     Branisla Foľvarský (8R)

     60 m - 3. miesto

     300 m -2. miesto

     František Giňa (7R)

     60 m - 11. miesto

     skok do diaľky - 14. miesto

     Juraj Matoľák (8R)

     300 m - 12. miesto

     hod kriketkou - 19. miesto

     Adam Venglarčík (9R)

     1000 m - 2. miesto

     skok do diaľky - 6. miesto

     Ivan Bajcura (9R)

     1000 m - 2. miesto

     Milan Škvara (9R) vrh guľou - 10. miesto
     Michal Lichvar (8R)

     hod kriketkou - 12. miesto

     vrh guľou - 15. miesto

     František Giňa (7R), Branisla Foľvarský (8R), Milan Škvara (9R), Adam Venglarčík (9R) štafeta - 3. miesto
     družstvo žiakov - celkovo 4. miesto
     Duchnovičov Prešov 2014 jún Pavol Horbaľ (6R), Karolína Pataráková (6R), Ján Piršč (6R), Adam Sivuľka (6R), Lukáš Škvara (6R), Radoslav Zima (6R) divadlo - 2. miesto 
     Karolína Pataráková (6R) poézia - 2. miesto
     Anna Mária Zimová (6R) poézia - 2. miesto

     Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@gmail.com
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
   • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
   • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje