• Šk. rok 2012/2013

    • Názov súťaže Mesiac Meno žiaka Výsledné umiestnenie
     Cezpoľný beh

     október

     Petra Horbaľová (7R), Júlia Horbaľová (8R), Nikoleta Katreničová (8R)

     Juraj Matoľák (7R), Adam Venglarčík (8R), TomášLichvár (9R)

     6. miesto

      

     10. miesto

     Technická olympiáda - obvodné kolo november Milan Škvara (8R), Ján Škvara (8R) 4. miesto
     iBobor - informatická súťaž november

     Adam Sivuľka (5R), Ema Tureková (6R), Jakub Bittner(7R), Katarína Ladižinská (7R), Juraj Paluba (7R),

     Nikoleta Katreničová (8R), Mariana Palubová (8R), Dominika Šimonová (8R)

     úspešný riešiteľ
     Expert geniality november

     Michal Zahorjan (7R)

     Nikoleta Katreničová (8R)

     18. miesto - svetobežník

     89. miesto - tajomstvá prírody

     Všetkovedko november

     Adam Sivuľka (5R)

     Anna Mária Zimová (5R)

     Benjamín Sroka (5R)

     27. miesto

     42. miesto

     58. miesto

     Babka a dedko december

     Karolína Pataráková (5R)

     Mariana Palubová (8R)

     ocenená

     uverejnená v zborníku

     Zober loptu nie drogy - basketbal december - január

     Juraj Matoľák (7R), Jakub Bittner (7R), Adam venglarčík (8R), Dominik Makula (8R), Tomáš Lichvár (9R), Ján Hangurbadžo(9B), Júlia Horbaľová (8R), Andrea Sokoľáková (8R), Andea Fidermáková (8R), Tatiana Zimová (9R), Michaela Sroková (8R)

     4. miesto
     Miss bábika február

      Olívia Lichvarová (2R)

     1. miesto

     Geografická olympiáda -obvodné kolo

     február

     Nikoleta Katreničová (8R) 

     7. miesto - úspešná riešiteľka 

     Mariana Palubová (8R) 8. miesto - úspešná riešiteľka
     Michal Zahorjan (7R)  5. miesto - úspešný riešiteľ
     Juraj Paluba (7R) 9. miesto
     Katarína Ladižinská (7R) 10. miesto
     Ema Tureková (6R) 4. miesto - úspešná riešiteľka
     Samuel Škavara (6R) 7. miesto
     Adam Sivuľka (5R) 4. miesto - úspešný riešiteľ
     Anna Mária Zimová (5R) 9. miesto
     Európa v škole - výtvarná súťaž február Emma Jedináková (5R) zaslaná práca
     Východoslovenská energetika - výtvarná súťaž február

     Emma Jedináková (5R), Natália Kalisová (4R),

     Nikola Kalisová (4R), Kristína Gajdošová (4R)

     zaslané práce

     Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo

     kategória F

     marec

     Mariana Palubová (8R)

      

     Nikoleta Katreničová (8R)

     3. miesto (podľa bodov)

     9. miesto (podľa bodov)

     Chemická olympiáda - obvodné kolo

     kategória Dz

     marec

      

     Juraj Nestorik (9R)

     Veronika Škvarová (9R)

     Štefan Haščák (9R)

     (všetci: úspešný riešiteľ)

     6. miesto

     9. miesto

     10. miesto

     Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     I. kategória

     marec Ema Fröhlichová (3R) 2. miesto v recitácii poézie
     Olívia Lichvárová (2R) 2. miesto v recitácii prózy

     Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

     II. kategória

     marec Terézia Kyšeľová (6R) 2. miesto v recitácii poézie
     Nikola Škvarová (7R) diplom za výborný prednes
     Dúha - výtvarná súľaž marec

     Nikola Lichvarová (6R), Ema Tureková (6R),

     Katarína Ladižinská (7R)

     zaslané práce

     Pytagoriáda - obvodné kolo kategória P5

     marec

     Anna Mária Zimová (5R)

     Adam Sivuľka (5R)

     účasť

     Pytagoriáda - obvodné kolo kategória P7 a P8

     marec

     Katarína Ladižinská (7R), Nikoleta Katreničová (8R),

     Mariana Palubová (8R), Milan Škvara (8R)

     účasť
     Biblická olympiáda - obvodné kolo marec

     Júlia Horbaľová (8R), Nikoleta Katreničová (8R),

     Mariana Palubová (8R)

     1. miesto
     Basketbal žiakov marec Radoslav Zima (5R), Jakub Bittner (7R), Juraj Matoľák (7R), Adam Venglarčík (8R), Dominik Makula (8R), Tomáš Lichvar (9R), Ľubomír Matoľák (9R), Tatiana Zimová (9R) účasť
     Basketbal žiačok marec Alexandra Jedináková (5R), Petra Horbaľová (7R), Katarína Ladižinská (7R), Andrea Fidermáková (8R), Michaela Sroková (8R), Júlia Horbaľová (8R), Andrea Sokoľáková (8R), Tatiana Zimová (9R) účasť
     Orion Florbal cup marec Jakub Bittner (7R), Juraj Matoľák (7R), Michal Zahorja (7R), Branislav Foľvarský (7R), Ivan Bajcura (8R), Štefan Haščák (9R), Peter Foľvarský (9R), Ľubomír Matoľák (9R) účasť
     Talent najmenších apríl Simona Šimonová (1R) strieborné pásmo
     Nina Lichvarová (2R) strieborné pásmo
     Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo apríl Olívia Lichvárová (2R) účasť
     Biblická olympiáda - krajské kolo apríl

     Júlia Horbaľová (8R), Nikoleta Katreničová (8R),

     Mariana Palubová (8R)

     3. miesto
     Matematická olympiáda - obvodné kolo apríl

     Adriana Katreničová (6R), Ema Tureková (6R),

     Juraj Paluba (7R), Katarína Ladižinská (7R)

     účasť
     Futsal - Zober loptu nie drogy apríl

     Kamil Hangurbadžo (4.B), Juraj Matoľák (7R), MIchal Zahorjan (7R), František Giňa (7R), Jakub Bittner (7R), Adam Venglarčík (8R), Adrián Jedinák (8R), Petra Horbaľová (7R), Kristína Lichvarová (8R), Tatiana Zimová (9R) 

     účasť
     Ruské slovo - celoslovenské kolo apríl Andrea Sokoľáková (8R) 2. miesto
     Street hockey máj Branislav Foľvarský (7R), Kristián LIchvar (7R), Juraj Matoľák (7R), Ivan Bajcura (8R), Kamil Karaš (8R), Adam Venglarčík (8R), Štefan Haščák (9R), Ľuboš Matoľák (9R), Peter Foľvarský (9R), Tomáš Lichvár (9R) 3. miesto
     Ľahká atletika - obvodné kolo jún Tomáš Lichvár (8R) - beh 60m 1. miesto
     Tomáš Lichvár (8R) - beh 300m 3. miesto
     Nikoleta Katreničová - beh 60m 2. miesto
     Nikoleta Katreničová - skok do diaľky 2. miesto

     Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@gmail.com
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
   • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
   • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje