• Šk. rok 2020/2021

    • Názov súťaže Mesiac Meno a priezvisko žiaka Umiestnenie

     iBobor - celoslovenská

     informatická online súťaž

     november Adam Obertan (3R). Kristína Gregová (3R), Emília Lichvárová (3R) úspešní riešitelia v kategórii Drobec (3. ročník)
     Patri Halčák (5R), Eva Sivuľová (5R), Tobias Schodolský (5R), Mária Špirková (5R). Jakub Kuzmiak (5R), Alexandra Zimová (5R), Nelly Anna Glosíková (4R), Samuel Kolej (5R) úspešní riešitelia v kategórii Bobrík (4. a 5. ročník)
     Michal Arendáč(7R), Elena Sipková (6R), Oliver Bittner (7R) úspešní riešitelia v kategórii Benjamín (6. a 7. ročník)
     Adam Paluba (9R) úspešný riešiteľ v kategórii Kadet (8. a 9. ročník)
      Rok rusínskej dediny - celosloveská výtvarná súťaž novenber Daniel Hutník (5R), Mária Špirková (5R), Liana Toporčíková (6R), kMaroš Hutník (7R), Zuzana Bučková (8R), Timotej Glosík (8R), Viktória Lichvarová (8R), Paulína Kormaníková (9R), Anežka Ladižinská (9R), Timea Sivuľková (9R), Simona Šimonová (9R) zaslané práce
     Timea Sivuľková (9R) 1. miesto
     Olympiáda zo slovenského jazyka - okresné kolo (online) november Zuzana Bučková (8R)  účasť
     Technická olympiáda - okresné kolo (online) november Zuzana Bučková (8R) - kategória A účasť
     Dejepisná olympiáda - okresné kolo online február Anna Bernátová (9R) - kategória C 1. miesto
     Zuzana Bučková (8R) - kategória D 2. miesto
     Danka Zimová (8R) - kategória D úspešná riešiteľka
     Dávid Halčák (7R) - kategória E 1. miesto
     Oliver Bittner (7R) - kategória E účasť
     Chemická olympiáda - okresné kolo marec Danka Zimová (8R) - kategória D účasť
     Pytagoriáda - okresné kolo (online) apríl Emília Lichvárová (3R) - kategória P3 úspešná riešiteľka
     Kristína Gregová  (3R) - kategória P3 účasť
     Nela Holíková  (3R) - kategória P3 účasť
     Natália Mačíková  (4R) - kategória P4 úspešná riešiteľka
     Radosla Zimová  (4R) - kategória P4 účasť
     Marko Škvara  (4R) - kategória P4 účasť
     Samuel Kolej  (5R) - kategória P5 úspešný riešiteľ
     Patrik Halčák  (5R) - kategória P5 úspešný riešiteľ
     Daniel Hutník  (5R) - kategória P5 úspešný riešiteľ
     Jakub Kuzmiak  (5R) - kategória P5 úspešný riešiteľ
     Liliana Hulvejová  (5R) - kategória P5 úspešná riešiteľka
     Alexandra Zimová  (5R) - kategória P5 úspešná riešiteľka
     Tobias Suchodolský  (5R) - kategória P5 účasť
     Lenka Zimová  (6R) - kategória P6 účasť
     Dávid Halčák   (7R) - kategória P7 účasť
     Zuzana Bučková  (8R) - kategória P8 účasť
     Danka Zimová (8R) - kategória P8 účasť
     Dejepisná olympiáda - krajské kolo (online) apríl Dávi Halčák (7R) - kategéria E úspešný riešiteľ
     Anna Bernátová - kategóroa C úspešná riešiteľka
     Biblická olympiáda - okresné kolo apríl Zuzana Bučková (8R), Liana Hutníková (8R), Danka Zimová (8R) 1. miesto

     Expert geniality

     celoslovenská vedomostná súťaž

     máj Oliver Bittner (7R) -  kategória Expert 7

     567. z 920

     Titul expert

     Samuel Kolej (5R) - kategória Expert 5

     261. z 1138

     Titul expert

     Patrik Halčák (5R) - kategória Expert 5

     380. z 1138

     Titul expert

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@gmail.com
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
   • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
   • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje