• CVČ pri ZŠ s MŠ Kamienka
     • CVČ pri ZŠ s MŠ Kamienka

      Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Kamienka organizuje počas jarných prázdnin dňa 2. 3. 2020 (pondelok), pre deti navštevujúce ZÚ v CVČ "Športový deň na korčuliach." Poplatok za 2-hodinový prenájom ľadovej plochy hradí CVČ.

      Žiakom budú v pondelok rozdané návratky o záujme o športové podujatie.

    • Prerušenie prevádzky základnej školy Kamienka
     • Prerušenie prevádzky základnej školy Kamienka

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kamienke po odporúčaní RÚVZ v Starej Ľubovni, z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov, prerušuje prevádzku v základnej škole od stredy 19. 2. 2020 do piatku 21. 2. 2020.

      Nástup do školy je v pondelok 24. 2. 2020.

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

      V piatok 14. 2. 2020 v priestoroch CVČ v Starej Ľubovni si žiaci overili svoje vedomosti z histórie v obvodnom kole dejepisnej olympiády, kde v kategórii C (žiaci 9. ročníka) žiačky Kristína Bučková získala 1. miesto a Olívia Lichvárová sa stala úspešnou riešiteľkou. V kategórii D (žiaci 8. ročníka) žiačka Anna Bernátová získala 1. miesto.

    • Oznam MŠ
     • Oznam MŠ

      Dňa 19. 2. 2020 (streda) od 8,00 hodiny sa uskutoční školská depistáž pre predškolákov.

    • Geografická olympiáda - obvodné kolo
     • Geografická olympiáda - obvodné kolo

      Dňa 6. 2. 2020 sa v Starej Ľubovni uskutočnilo obvodné kolo geografickej olympiády, kde žiačka 8. ročníka Anna Bernátová získala 3. miesto v kategórii E pre žiakov 8. a 9. ročníka a žiačka 7. ročníka Zuzana Bučková v kategórii F pre žiakov 6. a 7. ročníka sa stala úspešnou riešiteľkou.

      Dievčatám blahoželáme!

    • Expert geniality
     • Expert geniality

      V tomto ročníku celoslovenskej súťaže Expert geniality sa do súťaže zapojilo 13 828 žiakov zo 662 škôl z celého Slovenska. Aj naši žiaci 2.stupňa sa do tejto súťaže zapojili a dosiahli aj vynikajúce výsledky.

      Žiak 6. ročníka Michal Arendáč získal titul EXPERT v oblasti Ako funguje svet a žiačka 9.ročníka Olívia Lichvárová získala titul EXPERT v oblasti Od Dunaja k Tatrám. BLAHOŽELÁME!

    • Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

      V stredu 5. februára 2020 zorganizovala Obchodná akadémia Stará Ľubovňa pre žiakov základných škôl "Finančnú olympiádu". Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Anna Bernátová (8R), Timea Sivuľková (8R), Olívia Lichvárová (9R) a Filip Patarák (9R). Spomedzi 12 družstiev skončili na 1. mieste.

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

      Dňa 17. 1. 2020 sa v CVČ v Starej Ľubovni konala okresná súťaž v prednese povestí pod názvom Šaliansky Maťko.

      Oceňujeme žiačky z 2. ročníka Kristínku Gregovú a 4. ročníka Marienku Špirkovú, ktoré sa do danej súťaže zapojili a úspešne reprezentovali našu školu. Obidve získali pochvalný list za výborný prednes v svojich kategóriách.

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

      Do celoslovenskej súťaže Všetkovedko sa aj v tomto školskom roku zapojili tisícky žiakov z celého Slovenska. Nechýbali medzi nimi aj naši žiaci z každého ročníka 1. stupňa ZŠ. Titulom Všetkovedko a Všetkovedko školy sa môže pochváliť žiačka 2. ročníka Emília Lichvárová, ktorá v súhrnom hodnotení v rámci celého Slovenska kde súťažilo 7794 detí sa umiestnila na 11. mieste spomedzi žiakov druhého ročníka.

     • Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska

      Žiaci ZŠ s MŠ vystúpili na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov 26. 1. 2020 v salóniku reštaurácie Drotár. Kristínka Gregová z 2. ročníka zarecitovala povesť, škôlkarky Ela Hutníková a Sofia Krettová zaspievali kamiensku ľudovú pesničku a šiestak Maroš Hutník prečítal svoju súťažnú prácu o babke Helene Raškevičovej, ktorá bola uverejnená v zborníku Babka, dedko 2019.

    • Kroje v Kamienke
    • Karneval v ZŠ
    • Verejná vianočná akadémia: Vo vianočnej pekárni
    • Deň detí - Indiánsky deň
    • Zážitkové učenie: Hodina s dravcom
    • Školský výlet 5. - 9. ročníka: Hrebienok
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 24. 2. 2020
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@stonline.sk
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
 • Fotogaléria

  • Fašiangy v ŠKD
  • Finančná olympiáda
  • Pietny akt pri prípežitosti 75. výročia oslobodenia obce Kamienka 31. 1. 2020
  • Výročná schôdza jednoty dôchodcov
  • Jesenný relaxáčik
  • Vianočná akadémia
  • Vesmír - projekty 4. ročník
  • Čarovné vianoce na hrade
  • Mikuláš 2019
  • Plavecký výcvik 3. a 4. ročníka
  • CVČ Šikovníček - Šarkaniáda
  • CVČ - Jesenná vychádzka