• Viacúčelové športové ihrisko

     • Pokyny pre viacúčelové športové ihrisko

      Správca: Obec Kamienka

      Otvorené: Denne

      Otváracie hodiny: Rozpis_otvaracich_hodin.pdf

       

      Vstup na ihrisko je dovolený len v čistej športovej obuvi, ktorá je určená pre hru na umelej tráve.

      Je zákazané používať kopačky alebo tretry.

       

      Na ihrisko je zakázané vstupovať mimo vstupov na to určených, je zakázané poškodzovať oplotenie ihriska.

       

      Ja zakázané fajčiť aj pri ploche ihriska.

       

      Zakazuje sa prenášanie bránok, taktiež akéhokoľvek zariadenia ihriska.

       

      V prípade poškodenia ihriska sa hlási na Obecnom úrade v Kamienke.

       

      Účasníci akýchkoľvek hier sú povinní nechať po hre ihrisko a jeho okolie v čistote a poriadku. 

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@stonline.sk
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
  • Fotogaléria

   • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo
   • Jesenné tvorenie s babkou a dedkom
   • Prednáška 8. a 9. ročníka
   • Poďakovanie pánovi Mikulášovi Kseňákovi
   • Ocenenie riaditeľkou Ľubovnianskej knižnice
   • Cezpoľný beh - okresné kolo
   • Európsky týždeň športu
   • Návšteva vojenského múzea a pamätníka na Dukle
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
   • Slávnostné ukončenie šk. roka 2018-2019
   • Rozlúčkový večierok zamestnancov školy
   • Značkovanie bociana