• Viacúčelové športové ihrisko

     • Pokyny pre viacúčelové športové ihrisko

      Správca: Obec Kamienka

      Otvorené: Denne

      Otváracie hodiny: Rozpis_otvaracich_hodin.pdf

       

      Vstup na ihrisko je dovolený len v čistej športovej obuvi, ktorá je určená pre hru na umelej tráve.

      Je zákazané používať kopačky alebo tretry.

       

      Na ihrisko je zakázané vstupovať mimo vstupov na to určených, je zakázané poškodzovať oplotenie ihriska.

       

      Ja zakázané fajčiť aj pri ploche ihriska.

       

      Zakazuje sa prenášanie bránok, taktiež akéhokoľvek zariadenia ihriska.

       

      V prípade poškodenia ihriska sa hlási na Obecnom úrade v Kamienke.

       

      Účasníci akýchkoľvek hier sú povinní nechať po hre ihrisko a jeho okolie v čistote a poriadku. 

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@stonline.sk
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
  • Fotogaléria

   • Koniec šk. roka 2019/2020
   • ŠKD - Opekačka 25. 6. 2020
   • Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň - školské kolo
   • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
   • CVČ - Športové dopoludne v PEM Aréne
   • ŠKD - Všetko o policajtovi
   • Fašiangy v ŠKD
   • Finančná olympiáda
   • Pietny akt pri prípežitosti 75. výročia oslobodenia obce Kamienka 31. 1. 2020
   • Výročná schôdza Jednoty dôchodcov
   • Jesenný relaxáčik
   • Vianočná akadémia