• UPOZORNENIE!

     • Upozorňujeme všetkých žiakov našej školy na včasný príchod na vyučovanie

      (10 - 15 minút pred začiatkom vyučovania).

       

      Žiaci, ktorí z neobjektívnych príčin (zaspávanie, ranné nákupy desiaty a pod.) budú meškať na vyučovanie,

      nemôžu narušovať vyučovací proces na prvej vyučovacej hodine vstupom do svojej triedy.

       

      Títo žiaci musia čakať na lavičke, na vstupnej chodbe do školy za prítomnosti upratovačky, ktorá ma službu

      pri vchode. Samozrejme prvá  vyučovacia hodina sa bude týmto žiakom počítať ako neospravedlnená hodina. 

       

      Počas vyučovania môžu do triedy vstúpiť len žiaci, ktorí boli na lekárskom ošetrení a majú potvrdenie od lekára.

       

      PaedDr. Oľga Gregová

      riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@stonline.sk
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
  • Fotogaléria

   • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo
   • Jesenné tvorenie s babkou a dedkom
   • Prednáška 8. a 9. ročníka
   • Poďakovanie pánovi Mikulášovi Kseňákovi
   • Ocenenie riaditeľkou Ľubovnianskej knižnice
   • Cezpoľný beh - okresné kolo
   • Európsky týždeň športu
   • Návšteva vojenského múzea a pamätníka na Dukle
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
   • Slávnostné ukončenie šk. roka 2018-2019
   • Rozlúčkový večierok zamestnancov školy
   • Značkovanie bociana