• UPOZORNENIE!

     • Upozorňujeme všetkých žiakov našej školy na včasný príchod na vyučovanie

      (10 - 15 minút pred začiatkom vyučovania).

       

      Žiaci, ktorí z neobjektívnych príčin (zaspávanie, ranné nákupy desiaty a pod.) budú meškať na vyučovanie,

      nemôžu narušovať vyučovací proces na prvej vyučovacej hodine vstupom do svojej triedy.

       

      Títo žiaci musia čakať na lavičke, na vstupnej chodbe do školy za prítomnosti upratovačky, ktorá ma službu

      pri vchode. Samozrejme prvá  vyučovacia hodina sa bude týmto žiakom počítať ako neospravedlnená hodina. 

       

      Počas vyučovania môžu do triedy vstúpiť len žiaci, ktorí boli na lekárskom ošetrení a majú potvrdenie od lekára.

       

      PaedDr. Oľga Gregová

      riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje