• Upozornenie - preliezka

     • Riaditeteľstvo ZŠ s MŠ vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia oznamuje verejnosti,

      že preliezka je iba pre deti MŠ a žiakov ŠKD v čase vyučovania.

      Ostatným žiakom je prísny zákaz vstupu na preliezku, nakoľko technické parametre nedovoľujú využívanie tejto prielezky deťom starším ako 10 rokov.

      V prípade porušenia zákazu ZŠ s MŠ nezodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia.

      V blízkosti preliezky a v areáli školy je prísny zákaz fajčenia.

      Prosíme rodičov a občanov, aby v prípade nedodržania tohto zákazu informovali riaditeľstvo školy a zriaďovateľa školy.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje