• Upozornenie - preliezka

     • Riaditeteľstvo ZŠ s MŠ vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia oznamuje verejnosti,

      že preliezka je iba pre deti MŠ a žiakov ŠKD v čase vyučovania.

      Ostatným žiakom je prísny zákaz vstupu na preliezku, nakoľko technické parametre nedovoľujú využívanie tejto prielezky deťom starším ako 10 rokov.

      V prípade porušenia zákazu ZŠ s MŠ nezodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia.

      V blízkosti preliezky a v areáli školy je prísny zákaz fajčenia.

      Prosíme rodičov a občanov, aby v prípade nedodržania tohto zákazu informovali riaditeľstvo školy a zriaďovateľa školy.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@stonline.sk
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
  • Fotogaléria

   • Koniec šk. roka 2019/2020
   • ŠKD - Opekačka 25. 6. 2020
   • Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň - školské kolo
   • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
   • CVČ - Športové dopoludne v PEM Aréne
   • ŠKD - Všetko o policajtovi
   • Fašiangy v ŠKD
   • Finančná olympiáda
   • Pietny akt pri prípežitosti 75. výročia oslobodenia obce Kamienka 31. 1. 2020
   • Výročná schôdza Jednoty dôchodcov
   • Jesenný relaxáčik
   • Vianočná akadémia