• Pravidlá pre chodcov

     • Chodec je účastníkom cestnej premávky a aj pre neho platia všetky nasledovné pravidlá:

      * chodci sú povinní používať predovšetkým chodník, po chodníku sa chodí vpravo,

      * kde nie je chodník, musí ísť po ľavej krajnici alebo čo najbližšie po ľavom okraji cesty,

      * po chodníku alebo pri ľavom okraji cesty smú ísť vedľa seba najviac dvaja chodci,

      * na chodníku sa môže viezť na kolobežke, kolieskových korčuliach alebo lyžiach, ale nesmie ohroziť ostatných chodcov,

      * po chodníku môže tlačiť kočík, vozík, bicykel, ťahať sane alebo viesť psa,

      * ak je v blízkosti križovatky priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, môže cez cestu prejsť len na týchto miestach,

      * mimo priechodu pre chodcov môže cez cestu prechádzať len rovno, najkratším smerom,

      * na priechode pre chodcov sa chodí vpravo,

      * na ceste sa nesmie bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať,

      * pred vstupom na cestu alebo priechod pre chodcov, kde nie je semafor, pozrie sa vľavo, vpravo a ak žiadne auto nejde alebo je ďaleko, môže prejsť, ešte aj počas prechádzania dáva pozor, či neprichádza auto,

      * nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany, ktoré oddeľujú chodník od cesty,

      * ak je na priechode pre chodcov a zrazu zasvieti červené svetlo na semafore, urýchlene prejde na druhú stranu (nikdy nezmätkuje a nevracia sa späť),

      * nesmie vstupovať na cestu, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy (policajti, hasiči, sanitka),

      * za zníženej viditeľnosti (tma, hustý dážď, sneženie, hmla), ak ide po krajnici alebo po okraji vozovky musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@stonline.sk
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
  • Fotogaléria

   • Koniec šk. roka 2019/2020
   • ŠKD - Opekačka 25. 6. 2020
   • Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň - školské kolo
   • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
   • CVČ - Športové dopoludne v PEM Aréne
   • ŠKD - Všetko o policajtovi
   • Fašiangy v ŠKD
   • Finančná olympiáda
   • Pietny akt pri prípežitosti 75. výročia oslobodenia obce Kamienka 31. 1. 2020
   • Výročná schôdza Jednoty dôchodcov
   • Jesenný relaxáčik
   • Vianočná akadémia