• Návšteva vojenského múzea a pamätníka na Dukle
     • Návšteva vojenského múzea a pamätníka na Dukle

     •  

      Dňa 25. 9. 2019 sa žiaci VI., VII., VIII. a IX. ročníka zúčastnili exkurzie na Duklu.

      Exkurzia bola organizovaná pri príležitosti 75. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, ktoré si pripomenieme 6. 10. 2019. Vo Vojenskom historickom  múzeu vo Svidníku im priblížili priebeh I. a II. svetovej vojny na území východného Slovenska.

      V blízkom okolí múzea mohli obdivovať bojovú techniku. Na vyhliadkovej veži na Dukle bola žiakom prezentovaná taktika boja počas Duklianskej operácie. Padlých bojovníkov si uctili položením kvetov ku pomníku obetí 1. česko-slovenského armádneho zboru.

      Cennou skúsenosťou bolo pre žiakov aj  to, že vlastnými nohami vkročili na bojové miesta v Údolí smrti pri obci Kapišová.   

        

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@stonline.sk
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
  • Fotogaléria

   • Koniec šk. roka 2019/2020
   • ŠKD - Opekačka 25. 6. 2020
   • Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň - školské kolo
   • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
   • CVČ - Športové dopoludne v PEM Aréne
   • ŠKD - Všetko o policajtovi
   • Fašiangy v ŠKD
   • Finančná olympiáda
   • Pietny akt pri prípežitosti 75. výročia oslobodenia obce Kamienka 31. 1. 2020
   • Výročná schôdza Jednoty dôchodcov
   • Jesenný relaxáčik
   • Vianočná akadémia