• Babka a dedko
     • Babka a dedko

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci 6. - 9. ročníka venovali tvorbe slohových prác o svojich starých rodičoch. Táto aktivita sa koná už tradične pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a vrcholí výberom a zaslaním prác na okresné kolo súťaže. Tentoraz budú našu školu reprezentovať práce: 

      Michala Arendáča (6. A), Maroša Hutníka (6. A), Dávida Halčáka (6. A), Sarah Packovej (8. A), Simony Šimonovej (8. A), Kristíny Bučkovej (9. A), Kataríny Zahorjanovej (9. A), Karin Markovičovej (9. A), Stanislava Markoviča (7. A) a Olívie Lichvárovej (9. A).

      Všetkým súťažiacim a ich vzácnym starým rodičom držíme palce, aby za svoj krásny rodinný vzťah, ktorý žiaci v prácach opísali,  získali  titul Babka, dedko roku 2019!

        

    • Tvorivé dielne s babkou a dedkom
     • Tvorivé dielne s babkou a dedkom

     • V piatok 18. 10. 2019 deti zo Školského klubu privítali medzi sebou starých rodičov, ktorých srdečne pozdravili krátkym kultúrnym programom. Po programe starí rodičia prijali pozvanie na spoločné jesenné tvorenie z prírodnín a iných materiálov. Všetci vytrvalo tvorili, vyrábali rôzne dekorácie z gaštanov, lístia, šišiek a pod. V telocvični zavládla veselá tvorivá a priateľská atmosféra. Nakoniec sme si všetci spoločne zaspievali, zatancovali a ponúkli sa sladkým perníkom a výbornou kávou.

      Ďakujeme Vám milí stará rodičia, že ste strávili príjemné popoludnie s vašimi vnúčatami a prajeme Vám v živote ešte veľa zdravia a pekných spoločných zážitkov so svojimi najbližšími.

                                                                                                        Vychovávateľky ŠKD

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kamienka po konzultácii s RÚVZ oznamuje zákonným zástupcom, že prevádzka v materskej škole pre zvýšenú chorobnosť detí  bude prerušená

      od 16. 10. 2019 (streda) do 18. 10. 2019 (piatok).

      Prevádzka začne 21. 10. 2019 (pondelok).

        

    • Prednáška pre žiakov 8. a 9. ročníka
     • Prednáška pre žiakov 8. a 9. ročníka

     • Pri príležitosti 75. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sa 11. 10. 2019 na našej škole uskutočnila prednáška s Ing. Ladislavom Šľachtovským, členom OblV SZPB v Starej  Ľubovni, ktorý našim ôsmakom a deviatakom priblížil nielen boje na Dukle, ale vysvetlil aj priebeh oslobodzovania okresu Stará Ľubovňa. Odbornú prednášku  a názornú prezentáciu  žiaci odmenili záverečným potleskom. 

    • Poďakovanie pánovi Mikulášovi Kseňákovi
     • Poďakovanie pánovi Mikulášovi Kseňákovi

     • Riaditeľka základnej školy touto cestou vyjadruje poďakovanie pánovi spisovateľovi Mikulášovi Kseňákovi za autorskú publikáciu Košarik ploďiv. 

      Pán spisovateľ týmto milým darčekom ocenil prácu našich recitátorov rusínskej poézie a prózy, ktorí sa každoročne zapájajú do interpretačnej súťaže Duchnovičov Prešov, ako aj pedagógov, ktorí sa im venujú. Všetci obdarovaní recitátori spomínajú na milé osobné stretnutie v Prešove.

      Milý pán spisovateľ, Vaše knižky tiež obohatili našu školskú knižnicu. 

      Za knižné darčeky zo srdca  ďakujeme! 

      Pánovi spisovateľovi prajeme pevné zdravie a tvorivú inšpiráciu v ďalšej literárnej tvorbe!

      Ďakujeme za priazeň, ďakujeme za povzbudenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

      Riaditeľka školy PaedDr. Oľga Gregová s kolektívom  učiteľov a žiakov

    • Ocenenie riaditeľkou Ľubovnianskej knižnice
     • Ocenenie riaditeľkou Ľubovnianskej knižnice

     • Mgr. Elena Vranovská, riaditeľka Ľubovnianskej knižnice,  7. 10. 2019 na našej škole vyhlásila výsledky Letnej súťaže o najaktívnejšieho detského čitateľa.

      V  tomto roku to bola prvýkrát čitateľka mimo Starej Ľubovne, naša ôsmačka Anna Bernátová. Počas leta prečítala neuveriteľných 44 knižných titulov.

      Ku krásnemu čitateľskému výkonu i oceneniu  srdečne blahoželáme!
       

     • Cezpoľný beh - okresné kolo

     • V krásnej prírode priamo pod hradom v Starej Ľubovni sa konala 3. októbra 2019 okresné kolo cezpoľného behu, kde družstvo dievčat v zložení Lenka Zimová (5R), Zuzana Bučková (7R) a Kristína Bučková (9R) obsadilo výborné 2. miesto.

      V individuálnej disciplíne získala Zuzka Bučková taktiež 2. miesto.

      Družstvo chlapcov v zložení Maroš Hutník (6R), MartinPacolt (7R) a Róbert Škvara (8R) získalo v celkovom hodnotení 5. miesto.

       

     • Preteky Okolo Slovenska

     • Vo štvrtok 19. septembra 2019 cez našu obec Kamienka prechádzal pelotón cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“.

      Aj keď počasie nebolo priaznivé, žiaci povzbudzovali cyklistov prechádzajúcich okolo školy hlasným pokrikom.

       

       

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     •  

      Tento rok sa naša škola prvýkrát zapojila do projektu „Európskeho týždňa športu“, ktorý sa konal v dňoch 23. až 27. septembra 2019. 

      Družstva žiakov: Buchtičky, HK Poprad, Hamburgery a CSKA Moskva pod vedením p. učiteľa Petra Foľvarského si zahrali medzi sebou zápasy vo volejbale, florbale, futbale a basketbale. Každý deň bol venovaný inému kolektívnemu športu. 

      Žiaci preukázali športového ducha pri vzájomnom zápolení, ktoré vyvrcholilo v piatok volejbalovým zápasom proti učiteľom.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje