• Hodina deťom
     • Hodina deťom

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kamienke oznamuje, že škola sa zapojila do projektu "Hodina deťom".

      Možnosť podporiť tento projekt dobrovoľným finančným príspevkom bude možné počas konania rodičovského združenia v utorok 12. novembra 2019.

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kamienke oznamuje, že v utorok 12. novembra 2019 o 15,30 hodine sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia v triedach 1., 3. až 9. ročníka.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo
     • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo

     • 6. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnil 12. ročník  školského  kola Olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa na ňom štyria deviataci  -- Kristína Bučková, Olívia Lichvárová, Filip Patarák a Katarína Zahorjanová. Vyskúšali si svoje vedomosti a zručnosti v didaktickom teste zo slovenského jazyka a literatúry, v druhej časti mali za úlohu urobiť transformáciu textu a v tretej časti napísať a predniesť ukážku  slávnostného prejavu na zadanú tému. Najúspešnejšou súťažiacou bola Olívia Lichvárová, ktorá bude našu školu reprezentovať aj na okresnom kole 27. novembra 2019.

        

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@stonline.sk
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
  • Fotogaléria

   • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo
   • Jesenné tvorenie s babkou a dedkom
   • Prednáška 8. a 9. ročníka
   • Poďakovanie pánovi Mikulášovi Kseňákovi
   • Ocenenie riaditeľkou Ľubovnianskej knižnice
   • Cezpoľný beh - okresné kolo
   • Európsky týždeň športu
   • Návšteva vojenského múzea a pamätníka na Dukle
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
   • Slávnostné ukončenie šk. roka 2018-2019
   • Rozlúčkový večierok zamestnancov školy
   • Značkovanie bociana