• Aktivácia elektronickej schránky

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kamienka sa obracia na všetkých zákonných zástupcov (rodičov), aby si aktivovali elektronickú schránku na doručovanie úradných dokumentov.

       K tomu, aby ste mohli používať elektronickú schránku je potrebné, aby ste mali občiansky preukaz s aktivovaným elektronickým čipom (aktivácia je možná na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, Námestie gen. Štefánika 1).

      Za ústretovosť a pochopenie ďakujeme všetkým rodičom!

      Všetky informácie o aktivácii elektronickej schránky nájdete na webovom sídle www.slovensko.sk  v položke: Ako začať (vpravo hore).  

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje