• Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 17. 1. 2020 sa v CVČ v Starej Ľubovni konala okresná súťaž v prednese povestí pod názvom Šaliansky Maťko.

      Oceňujeme žiačky z 2. ročníka Kristínku Gregovú a 4. ročníka Marienku Špirkovú, ktoré sa do danej súťaže zapojili a úspešne reprezentovali našu školu. Obidve získali pochvalný list za výborný prednes v svojich kategóriách.

      Blahoželáme!

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Do celoslovenskej súťaže Všetkovedko sa aj v tomto školskom roku zapojili tisícky žiakov z celého Slovenska. Nechýbali medzi nimi aj naši žiaci z každého ročníka 1. stupňa ZŠ. Titulom Všetkovedko a Všetkovedko školy sa môže pochváliť žiačka 2. ročníka Emília Lichvárová, ktorá v súhrnom hodnotení v rámci celého Slovenska kde súťažilo 7794 detí sa umiestnila na 11. mieste spomedzi žiakov druhého ročníka.

      Titul Všetkovedko sa podarilo získať žiačke 3-ročníka Radke Zimovej , ktorá v súhrnom hodnotení v rámci celého Slovenska kde súťažilo 7093 žiakov sa umiestnila na 35. mieste a aj žiakovi 4. ročníka Samuelovi Kolejovi, ktorý v súhrnom hodnotení kde súťažilo 6740 v rámci celého Slovenska sa umiestnil na 56. mieste.

      Víiťazom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy aj ostatným súťažiacim.

      2. ročník: N. Holíková, K. Markovičová, K. Gregová, F. Kolej, Š. Zima

      3. ročník: . J. Lichvar, N. Mačíková, M. Škvara, M.Nestorik, M. Špirková, D. Vislocký

      4. ročník: E. Sivuľková, T. Suchodolský, P. Halčák, M. Špirková

        

     • Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska

     • Žiaci ZŠ s MŠ vystúpili na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov 26. 1. 2020 v salóniku reštaurácie Drotár. Kristínka Gregová z 2. ročníka zarecitovala povesť, škôlkarky Ela Hutníková a Sofia Krettová zaspievali kamiensku ľudovú pesničku a šiestak Maroš Hutník prečítal svoju súťažnú prácu o babke Helene Raškevičovej, ktorá bola uverejnená v zborníku Babka, dedko 2019.

      Za svoje výkony si vyslúžili potlesk a sladkú odmenu.

     • Babka a dedko

     • 5. 12. 2019 v obradnej sieni Mestského úradu si titul Dedko roku 2019 prevzal dedko Juraj Zahorjan, o ktorom do súťaže s láskou a humorom napísala  Katka Zahorjanová, žiačka 9. ročníka.

      Práca Maroša Hutníka zo 6. ročníka o babke Helene Raškevičovej bola vybratá spomedzi zaslaných prác a zverejnená v zborníku.

        

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje