• Zápis do materskej školy
     • Zápis do materskej školy

     • Základná škola s materskou školou v Kamienke podľa § 3 ods. 1 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení neskorších predpisov oznamuje rodičom, že sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 dňa  4. 5. 2020 (pondelok) od 8.00 h. do 12.00 h. a 5. 5. 2020 (utorok) od 12.00 h do 15.00 h.

      V prípade, že Vám termín nevyhovuje kontaktujte prosím zástupkyňu MŠ: 0907 962 657.

      Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa u obvodnej  detskej lekárky  MUDr. A. Grivalskej zabezpečí MŠ hromadne.

      Ostatní zákonní zástupcovia dodatočne doložia potvrdenie o zdravotnom stave (do troch týždňov od začiatku prevádzky MŠ) .

      Tlačivá k zápisu tu:Ziadost_o_prijatie_MS.pdf

      Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.pdf

    • Oznam zákonným zástupcom
     • Oznam zákonným zástupcom

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia pedagogickej rady z dňa 16. apríla 2020 Vám oznamujeme, že výchovné predmety (TSV, HUV, VYV, PVC, NBV a ETV) v druhom polroku šk. roka 2019/2020 budú neklasifikované, na vysvedčení bude uvedené absolvoval/a.

      PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje