• Oznam MŠ
     • Oznam MŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamujeme rodičom detí materskej školy, že sme im preposlali na ich emailové kontá (tie, ktoré zadali v žiadosti o prijatie do MŠ) prihlasovacie údaje na EDUPAGE stránku školy.

      Prosíme o prihlásenie sa na edupage stránku, kde je potrebné potvrdiť prihlásenie dieťaťa na dochádzku do materskej školy od 1. 6. 2020 (pondelok). Záujem je potrebné potvrdiť do štvrtku 21. 5. 2020.

      Za pochopenie Ďakujeme!

       

    • 75. výročie skončenia 2. svetovej vojny
     • 75. výročie skončenia 2. svetovej vojny

     • 8. mája 2020 si pripomenieme 75. výročie skončenia druhej svetovej vojny v Európe.

      Bola to najstrašnejšia vojna v dejinách ľudstva, ktorá trvala  2 194 dní.  Začala 1. septembra 1939 útokom vojsk nacistického Nemecka na Poľsko a skončila jeho bezpodmienečnou kapituláciou najprv vo francúzskom Remeši, kde večer 6. mája 1945 priletel zo sídla Dönitzovej vlády vo Flensburgu nemecký  generál Alfred Jodl s poverením podpísať bezpodmienečnú kapituláciu. Kapitulácia mala platiť až o 48 hodín, aby mohli byť jednotkám vydané príslušné rozkazy. Podpisový akt skončil o tretej hodine 7. mája 1945. Jodl sa v ňom zaviazal, že odpor nemeckej armády skončí do 23:01 nasledujúceho dňa. Dokument o kapitulácii v Remeši podpísal aj náčelník sovietskej vojenskej misie  generál Ivan Susloparov. Nakoľko však v dôsledku výpadku spojenia nemal súhlas svojej vlády (Stalina), bol do textu pridaný článok, ktorý umožňoval uskutočniť dodatočný "finálny" ceremoniál nemeckej kapitulácie.

      Sovietsky vodca Josif V. Stalin však túto kapituláciu vyhlásil  za neplatnú z  dôvodu, že išlo o "jednostrannú dohodu" medzi západnými spojencami a nemeckou Dönitzovou vládou. Nemci totiž kapitulovali na americkom Eisenhowerovom štábe za prítomnosti bezvýznamného sovietskeho generála. Vzhľadom na to bol kapitulačný akt zopakovaný v noci z 8. na 9. mája 1945 v  nemeckom Karlshorste, na predmestí Berlína  (v sídle sovietskeho velenia), za účasti najvýznamnejších sovietskych generálov.   Za Nemecko kapituláciu podpísali Wilhelm Keitel,  Hans Georg von Freiburg, Hans Jürgen Stumpff. Za ZSSR Georgij Žukov, za USA Carl A. Spaatz, za Spojené kráľovstvo Arthur Tedder, za Francúzsko Jean Marie de Lattre de Tassigny. Druhá svetová vojna v Európe preto oficiálne skončila 8. mája 1945 o 23.01. V Sovietskom zväze bol však vzhľadom na časový posun za Deň víťazstva vyhlásený 9. máj.

      Definitívny koniec druhej svetovej vojny nastal podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Japonska na americkej bitevnej lodi v Tokijskom zálive dňa 2. septembra 1945.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje