• Upozornenie
     • Upozornenie

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kamienka upozorňuje, že vstup na multifunkčné ihrisko a detské ihrisko s príslušenstvom  pre deti do 15 rokov  počas školského roka po 16.30,  v  čase voľných dní a školských prázdnin je  možný  iba v sprievode  zákonného zástupcu.

      V Kamienke, 14. 7. 2020                                                                               PaedDr. Oľga   Gregová, riad. školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje