• Celoslovenská informatická súťaž iBobor
     • Celoslovenská informatická súťaž iBobor

     • Aj tento školský rok sa žiaci 3. - 9. ročníka zapojili do celoslovenskej online súťaže iBobor a prvýkrát od zapojenia školy do súťaže (už 11 rokov), žiak našej školy Patrik Halčák (5R) - kategória Bobrík, dosiahol plný počet bodov a percentil 100.

      Ostatní úspešní riešitelia v jednotlivých kategóriách:

      Drobec (žiaci 3. ročníka): Adam Obertan. Kristína Gregová, Emília Lichvárová

      Bobrík (žiaci 4. a 5. ročník): Eva Sivuľová (5R), Tobias Schodolský (5R), Mária Špirková (5R). Jakub Kuzmiak (5R), Alexandra Zimová (5R), Nelly Anna Glosíková (4R), Samuel Kolej (5R)

      Benjamín (žiaci 6. a 7. ročníka): Michal Arendáč(7R), Elena Sipková (6R), Oliver Bittner (7R)

      Kadet (žiaci 8. a 9. ročníka): Adam Paluba (9R)

     • Pracovné vyučovanie v 3. ročníku

     • Ani si neuve­do­mu­jeme, koľko odpadu denne vyho­díme. Pozitívne je, že čoraz viac ľudí si začína uvedomovať nevyhnutnosť recyklácie odpadu.

      Aj tretiaci na našej škole sa snažili využiť plastový, papierový a sklenený odpad na zútulnenie triedy a jesennú výzdobu v rámci pracovného vyučovania. Vytvorili nádobky, figúrky,  minisvietníky, krmítka aj traktor s prívesom.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje