• Oznam - ŠKD

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov 1. - 4. ročníka, že prevádzka ŠKD bude v termíne od 11. 1. 2021 pre prihlásené deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorým povaha výkonu práce neumožňuje prácu z domu (home office).

      Žiaci si do ŠKD prinesú učebnice a zošity podľa riadneho rozvrhu.

     • Oznam - materská škola

     • Oznamujeme zákonným zástupcom detí materskej školy, že prevádzka materskej školy bude v termíne od 11. 1. 2021 pre prihlásené deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorým povaha výkonu práce neumožňuje prácu z domu (home office).

    • Oznam - dištančné vyučovanie od 11. 1. 2021
     • Oznam - dištančné vyučovanie od 11. 1. 2021

     • Na základe rozhodnutia číslo 2021/9418:1-A1810 MŠVVaŠ SR sa prerušuje prezenčná forma vyučovania v materskej škole a základnej škole v termíne od 11. 1. 2021 a prechádza sa na dištančné výučovanie.

      Informácie o obnovení vyučovania Vám budú priebežne aktualizované.

      Riaditeľstvo školy

    • Prevádzka ŠKD v termíne od 11. 1. do 15. 1. 2021
     • Prevádzka ŠKD v termíne od 11. 1. do 15. 1. 2021

     • Riaditeľka školy na základe tohto plánu oznamuje rodičom,   že prevádzka v ŠKD v týždni od 11. 1. – 15.1. 2021 bude  fungovať od 7,00 do 16,00 hodiny, iba pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry /t.j. detí zdravotníkov, hasičov, policajtov/ a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      Prosíme rodičov tejto skupiny, aby svoj záujem o dochádzku detí do ŠKD v tomto týždni nahlásili na t.č. 0918 636 866 formou SMS správy alebo emailom na zskamienka@gmail.com.

      Svoj záujem nahláste najneskôr do 10,00 hodiny 8.1.2021 (piatok).

    • Prevádzka MŠ bude od 11. 1. - 15. 1. 2021 v obmedzenom režime
     • Prevádzka MŠ bude od 11. 1. - 15. 1. 2021 v obmedzenom režime

     • Riaditeľka školy na základe tohto plánu oznamuje rodičom, že prevádzka v materskej škole bude v týždni od 11. 1. 2021 – 15. 1 .2021 fungovať v obmedzenej prevádzke a to iba pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry /t.j. detí zdravotníkov, hasičov, policajtov/ a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      Prosíme rodičov tejto skupiny, aby svoj záujem o dochádzku detí v tomto týždni nahlásili na t.č. 0907 962 657 formou SMS správy alebo emailom na zskamienka@gmail.com. 

      Svoj záujem nahláste najneskôr do 10,00 hodiny 8.1.2021.

    • Oznam - materská škola
     • Oznam - materská škola

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že prevádzka materskej školy v termíne 7. a 8. januára 2021 (štvrtok a piatok) bude v čase od 6,30 do 16,00 hodiny pre rodičov z kritickej infraštruktúry.

      Pri nástupe je potrebné odovzdať prehlásenie o bezinfekčnosti.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje