• COVID automat - testovanie žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy
     • COVID automat - testovanie žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy

     • Na základe COVID automatu okres Stará Ľubovňa je v III. stupni varovania, zamestnanci škôl a zákonní zástupcovia ZŠ a MŠ potrebujú negatívny test nie starší ako 7 dní.
      Z tohto dôvodu je opätovne zriedené mobilné odberné miesto v Kamienke (kultúrny dom) v sobotu 24. 4. 2021 v čase od 15,00 do 18,00 hodiny.

      Pred odberom je nutné vykonať registráciu (môžete ju urobiť aj doma a to aj pred dňom odberu, vykonáte ju cez uvedený link: https://e-ordinacia.sk/dapti/,ktorý Vás presmeruje priamo na registračný formulár. Po jeho vyplnení potvrďte GENEROVAŤ, následne sa Vám zobrazí QR kód, ktorý je platný len pre Vašu registráciu, tento si vytlačte, alebo uložte v mobile. Po príchode k odberovému miestu sa preukážete buď vytlačeným QR kódom, alebo QR kódom v mobile. Ak máte QR kód, postupujete priamo k vykonaniu odberu, bez ďalšej registrácie.

      · Vydanie potvrdenia: Ak ste si pri registrácii zadali e-mailovú adresu, nečakáte po otestovaní za výsledkom testu, potvrdenie Vám bude zaslané e-mailom. Ak ste e-mail nezadali, čakáte za potvrdením o vykonaní testu.

      Link na online registráciu: MOM-DAPTI-QR (e-ordinacia.sk)  

      Ak ste sa minulý týždeň registrovali, je platný Váš QR kód z minulého testovania (nie je potrebná nová registrácia, stačí ukázať QR kód).

      Pri nástupe v pondelok 26. 4. 2021 odovzdávajú rodičia detí MŠ a žiakov ZŠ  čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - ideálne elektronicky cez edupage stránku školy (notifikácie - pridať (červené +) - žiadosti/vyhlásenie)

      Príloha 11a - Čestné prehlásenie - rodičia detí materskej školy a žiakov 1. ž 4. ročníka

      Príloha  8a - Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti rodičia žiakov 2. stupňa

       

      Priloha_11a_-_cestne_prehlasenie MS a a 1. stupen.docx   

      Priloha_11a_-_cestne_prehlasenie MS a 1. stupen.pdf

      Priloha_8a_-_Prehlasenie_o_beznfekcnosti_pre_ziakov_2._stupna.docx

      Priloha_8a_-_Prehlasenie_o_beznfekcnosti_pre_ziakov_2._stupna.pdf

    • Materská a základná škola pre 1. - 4. ročník - oznam
     • Materská a základná škola pre 1. - 4. ročník - oznam

     • Na základe COVID automatu okres Stará Ľubovňa je v II. stupni varovania, zamestnanci škôl a zákonní zástupcovia ZŠ a MŠ potrebujú negatívny test nie starší ako 7 dní pri nástupe žiakov ZŠ 1. - 4. ročník a deti MŠ v pondelok 1. 3. 2021.

      Z tohto dôvodu je opätovne zriedené mobilné odberné miesto v Kamienke (kultúrny dom) v sobotu 27. 2. 2021 v čase od 14,00 do 16,00 hodiny.

      Pred odberom je nutné vykonať registráciu (môžete ju urobiť aj doma a to aj pred dňom odberu, vykonáte ju cez uvedený link: https://e-ordinacia.sk/dapti/,ktorý Vás presmeruje priamo na registračný formulár. Po jeho vyplnení potvrďte GENEROVAŤ, následne sa Vám zobrazí QR kód, ktorý je platný len pre Vašu registráciu, tento si vytlačte, alebo uložte v mobile. Po príchode k odberovému miestu sa preukážete buď vytlačeným QR kódom, alebo QR kódom v mobile. Ak máte QR kód, postupujete priamo k vykonaniu odberu, bez ďalšej registrácie.

      · Vydanie potvrdenia: Ak ste si pri registrácii zadali e-mailovú adresu, nečakáte po otestovaní za výsledkom testu, potvrdenie Vám bude zaslané e-mailom. Ak ste e-mail nezadali, čakáte za potvrdením o vykonaní testu.

      Link na online registráciu: MOM-DAPTI-QR (e-ordinacia.sk)  

      Ak ste sa už registrovali na danej stránke - je platný Váš QR kód z minulého testovania (nie je potrebná nová registrácia, stačí ukázať QR kód).

      Pri nástupe dieťaťa v pondelok 1. 3. 2021 odovzdávajú rodičia detí MŠ a žiakov ZŠ (1. - 4. ročník) čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - ideálne elektronicky cez edupage stránku školy (notifikácie - pridať (červené +) - žiadosti/vyhlásenie)

      Riaditeľstvo školy

    • Oznam - materská škola
     • Oznam - materská škola

     • Prevádzka počas jarných prázdnin od 22. 2. do 26. 2. 2021 bude prerušená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.

      Prevádzka začne 1. 3. 2021

      Pri nástupe dieťaťa v pondelok 1.3. 2021 odovzdávajú rodičia detí MŠ  čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - ideálne elektronicky cez edupage stránku školy (notifikácie - pridať (červené +) - žiadosti/vyhlásenie). Vyhlásením potvrdzujete negatívny antigénový test.

    • Všetkovedko - celoslovenská súťaž
     • Všetkovedko - celoslovenská súťaž

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2. -  4. ročníka zapojili do celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO.

      Bol to veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími žiakmi. Druhákov sa zapojilo7086, tretiakov 5867 a štvrtákov 5429.

      Úspešnými súťažiacimi, ktorým sa podarilo získať titul Všetkovedko sú žiaci:

      2. ročník: Zuzana Arendáčová, Filip Mačik a Anastázia Palubová,

      3. ročník: Nela Holíková, získala aj titul VŠETKOVEDKO školy,

      4. ročník: Dávid Vislocký.

      Medzi ocenenými žiakmi z našej školy, ktorí získali titul Všetkovedkov učeň sú žiaci

      2. ročník: Juraj Zima, Ján Lichvár

      3. ročník: Silvia Čopjaková, Štefan Zima, Filip Kolej, Emília Lichvárová

      4. ročník: Lea Zimová, Maxim Nestorík, Marko Škvara, Matej Bukovič, Radoslava Zimová, Natália Kuzmiaková, Ema Špirková, Nela Glosíková, a Natália Mačíková.

      Všetkým súťažiacim ĎAKUJEME za reprezentáciu školy a VŠETKOVEDKOM BLAHOŽELÁME.

    • Školské kolo chemickej olympiády
     • Školské kolo chemickej olympiády

     • V tomto školskom roku sa školské kolo chemickej olympiády v kategórii D s ohľadom na platné protipandemické opatrenia konalo dištančne v riadnom termíne dňa 12. 2. 2021.

      Súťaže sa zúčastnili žiačky 8. ročníka Zuzana Bučková a Danka Zimová. Obidve žiačky sú úspešnými riešiteľkami a postupujú do okresného kola.

      Blahoželáme!

    • Školské kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády
     • Školské kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády

     • Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády. V biblickej súťaži sa zúčastnili žiaci: Nela Holíková z 3. ročníka, Natália Mačíková a Dávid Vislocký zo 4. ročníka. Úspešnými riešiteľkami biblickej olympiády sú žiačky 8. ročníka: Zuzana Bučková, Liana Hutníková a Danka Zimová. Všetci zúčastnení postupujú do okresného online  kola BS a BO.

    • Informácie k antigénovému testovaniu
     • Informácie k antigénovému testovaniu

     • Antigénové testovanie v obci prebehne v spolupráci so spoločnosťou DAPTI, s.r.o. v sobotu 6. 2. 2021 od 14,00 do 16,00 hodiny pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa základnej školy a detí materskej školy a zamestnancov školy.

      · Pred odberom je nutné vykonať registráciu (môžete ju urobiť aj doma a to aj pred dňom odberu, vykonáte ju cez uvedený link: https://e-ordinacia.sk/dapti/,ktorý Vás presmeruje priamo na registračný formulár. Po jeho vyplnení potvrďte GENEROVAŤ, následne sa Vám zobrazí QR kód, ktorý je platný len pre Vašu registráciu, tento si vytlačte, alebo uložte v mobile. Po príchode k odberovému miestu sa preukážete buď vytlačeným QR kódom, alebo QR kódom v mobile. Ak máte QR kód, postupujete priamo k vykonaniu odberu, bez ďalšej registrácie.

      · Vydanie potvrdenia: Ak ste si pri registrácii zadali e-mailovú adresu, nečakáte po otestovaní za výsledkom testu, potvrdenie Vám bude zaslané e-mailom. Ak ste e-mail nezadali, čakáte za potvrdením o vykonaní testu.

      Link na online registráciu: https://e-ordinacia.sk/dapti/

    • Nástup žiakov do ZŠ a detí do MŠ od 8. 2. 2021
     • Nástup žiakov do ZŠ a detí do MŠ od 8. 2. 2021

     • Vážení rodičia,

      na stránke školy (po prihlásení) bol zverejnený dotazníkový prieskum na zistenie záujmu nástupu detí a žiakov od 8. 2. 2021 s podmienkou pretestovania jedného zákonného zástupcu. Prosíme o vyplnenie dotazníka, aby sme vedeli zabezpečiť pretestovanie rodičov.

      Bližšie informácie k možnosti testovania budú ešte zverejnené.

      Riaditeľstvo školy

    • Školské kolo dejepisnej olympiády
     • Školské kolo dejepisnej olympiády

     • V tomto školskom roku sme realizovali školské kolo dejepisnej olympiády so značným oneskorením, ale predsa. Na online súťaži sa zúčastnili Oliver Bittner a Dávid Halčák zo 7. ročníka, Liana Hutníková, Zuzana Bučková a Danka Zimová z 8. ročníka a Anna Bernátová z 9. ročníka.   Všetci zúčastnení sú úspešnými riešiteľmi, ale  vzhľadom na organizančné obmedzenia do okresného online  kola môžu postúpiť  iba piati, maximálne dvaja za každú kategóriu.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje