• Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 (štvrtok) o 9,00 hodine pred "Pamätníkom padlých  v 1. a 2. svetovej vojne" v Kamienke.

      Prevádzka v materskej škole začína o 6,30 hodine do 16,00 hodiny.

      Strava žiakom základnej školy sa  začne vydávať od 3. 9. 2021 (piatok).

      Pred nástupom do základnej a materske školy je potrebné odovzdať "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" buď v elektronickej forme cez EduPage alebo v papierovej forme.

      Prehľad opatrení v novom školskom roku nájdete v dokumente školský semafor. Ďalšie informácie ohľadom testovania žiakov budú zverejnené.

      Prehlasenie_o_bezpriznakovosti.docx     Prehlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

      Skolsky_semafor.pdf


    • Prehľad opatrení školského semaforu (MŠVVaŠ SR) - Nástup do školy
     • Prehľad opatrení školského semaforu (MŠVVaŠ SR) - Nástup do školy

     • Na začiatku  šk. roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov na školách.

      1. Základné školy majú možnosť PCR testovania kloktacími testami (na školách alebo doma): od 2. 9. do 5. 9. 2021 (výsledok do 72 hodín). 

      • škola bude zisťovať záujem rodičov o testovanie (do 25. 8. 2021)

      Možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktroí prekonali COVID-19.

       

      2. Domáce samotestovanie - dobrovoľné samotestovanie AG testami v domácom prostredí (odporúčanie v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy):

      • každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie.
      • škola bude zisťovať záujem rodičov o samotestovanie do 25. 8. 2021

      V prípade pozitívneho výsledku  samotestovania AG testom žiaka počas školského roka žiak zostáva dona a rodič:

      • kontaktuje detského lekára, ktroý mu stanoví ďalší postup,
      • oznámi škole, že žiak mal  pozitívny výsledok Ag testu.

      Možnosť Ag testovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktroí prekonali COVID-19.

       

    • Školské potreby a pomôcky pre budúcich prvákov v školskom roku 2021/2022
     • Školské potreby a pomôcky pre budúcich prvákov v školskom roku 2021/2022

     • Školské pomôcky:

      Zošit č.511                3ks

      Zošit č.511(s pomocnou liniatúrou)       3ks

      Zošit č.513                4ks

      Zošit č.510b              1ks

      Slovník č.644            1ks

      Náčrtník                     1ks

      Výkresy A4             20ks

      Výkresy A3             15ks

      Sada farebných papierov (nie výkresov)         

      Ceruzka č.2               2ks

      Pero zakúpia rodičia deťom až po dohode s triednou učiteľkou!

      Školské potreby a pomôcky na jednotlivé vyučovacie hodiny:

      VYV

      • akvarelové farby, pastelové farbičky, farebné ceruzky, tekuté a tuhé lepidlo, plastelína, guľatý štetec č.8, plochý štetec č.12, nožnice so zaobleným hrotom, nerozbitná nádoba na vodu, handrička
      • malý kufrík alebo škatuľa s  označením – meno žiaka (v nich budú mať žiaci pomôcky na hodiny VYV)
      • staré tričko alebo zásterka

      TSV

      tepláková súprava, tričko s krátkym rukávom, ponožky, vhodná športová obuv s  označením – meno žiaka (samozrejme vrecúško, do ktorého si žiaci úbor dajú)

       

      Školské potreby

      • prezuvky ( pevné kvôli bezpečnosti ), vrecúško na prezuvky (žiaci si nosia prezuvky denne domov)
      • hygienické vrecúško  ( toaletný papier, hygienické vreckovky, uterák, hrnček z umelej hmoty )
      • malý vankúšik všetko s  označením – meno žiaka

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje